Lakcímkártya mizéria

lakcimkartyaA Kisalföld értesülése szerint mintegy kétezer Rajkán élő szlovák állampolgárnak, – köztük több száznak önhibáján kívül – nincs bejelentett lakcíme a nagyközségben. A többi, határ menti községben lakóval egyetemben ők most nehéz helyzetbe kerültek: dönteniük kellett, hogy a házukban, lakásukban maradnak vagy visszatérnek a határ szlovák oldalára.  Sokan amiatt kerültek bajba, mert ugyan a településen laknak, nem rendelkeznek lakcímkártyával. Így viszont, ha a rendelet értelmében elhagyják Magyarországot, hogy például munkába menjenek, akkor már nem jöhetnének vissza, csak akkor, ha igazolják, hogy a határ harminc kilométeres körzetében élnek. Igazolásként csakis a lakcímkártya szolgál. Az ügyintézést nehezíti, hogy sokan nem rendelkeztek a szükséges dokumentumokkal (például társasházi alapító okirattal), vagy használatbavételi engedéllyel a lakcímkártya beszerzéséhez.

Azoknak, akiknek nincs kártyája, de megvannak a szükséges irataik, Daniel Adamik videókat készített az ügyintézés menetéről.

 

 

Lakcímkártya igénylése

Hol igényelhető a lakcímkártya?

Lakcímkártyát elvileg bármelyik okmányirodában vagy kormányablakban igényelhet a magyar állampolgár. Az EU állampolgároknek az idegenrendészeten kell végigszenvedniük a procedúrát.

 

Mennyibe kerül a lakcímkártya?

A regisztrációs igazolás kiállításának igazgatási szolgáltatási díja 1.000 Forint, melyet elektronikus fizetési eszköz (bankkártya) vagy banki befizetés (a regionális igazgatóság által rendelkezésre bocsátott csekk) útján kell leróni. A sárga csekk esetében a közlemény rovatba szükséges beírni az ügyfél nevét, születési idejét és az ügytípust – „Regisztrációs igazolás”.

 

Mi kell hozzá:

 • Helyesen kitöltött kérvény.
 • Tulajdonlap, vagy más bérlakhatást igazoló okirat.
 • Személyi igazolvány (gyerek esetében útlevél).
 • EÚ egészségügi biztosítókártya (a gyermeknek is).

Bevételt igazoló okirat, banki számlakivonat három egymás utáni hónap a fizetés összegének megjelölésével.

 

FORMANYOMTATVÁNYOK

A kérelem benyújtásához rendszeresített formanyomtatványt az alábbi linkekre kattintva töltheti le:

 

PDF formátumban letölthető, kézírással kitölthető formanyomtatvány:

 

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK

Okirattal kell igazolni, hogy az EGT-állampolgár a magyarországi tartózkodás teljes időtartamára jogosult az egészségbiztosítási szolgáltatások igénybevételére (így különösen a társadalombiztosításról szóló külön törvény, nemzetközi szerződés, vagy külön megállapodás alapján), vagy azok fedezetéről maga gondoskodik.

 • ELEGENDŐ ANYAGI FORRÁS MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK
 • A kérelmező az elegendő forrás meglétét különösen a megélhetését biztosító vagyonával vagy jövedelmével igazolhatja.
 • AZ ELSŐ MAGYARORSZÁGI LAKÓHELY BEJELENTÉSE
 • A kérelmező az első Magyarország területén lévő lakóhelyét a regisztrációs igazolás kiállításával kapcsolatos eljárásban jelenti be. A személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása céljából az EGT-állampolgár lakcím adatairól az idegenrendészeti hatóság a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szervet értesíti. Budapest Főváros Kormányhivatala az értesítés alapján állítja ki a Lakcímet igazoló hatósági igazolványt, melyet postai úton továbbítanak a kérelmezőnek.
 •  
 • A  magyarországi lakóhely igazolható különösen:
 •        lakásbérleti jogviszonyt igazoló lakásbérleti szerződéssel;
 •        szívességi lakáshasználatról szóló okirattal;
 •        a lakás tulajdonjogát igazoló okirattal, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolattal;
 •        vagy egyéb hitelt érdemlő okirattal.
 •  
 • ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE
 • A regisztrációs igazolás – érvényes úti okmánnyal vagy személyi igazolvánnyal – határozatlan ideig érvényes.

Hozzászólások

hozzászólás