Az internetes domének állapotkódjai

A szlovák domain állapotok leírása (SK-NIC)

domének


Az SK domének állapotainak listája és leírása:

LOCKED (DOM_LOCK) – doména je dočasne rezervovaná na 14 dní, zatiaľ nie je funkčná a čaká na evidenciu používateľa, t.j. uzavretie rámcové zmluvy s SK-NIC.

TA (DOM_TA) – a domain 14 napra ideiglenesen le van foglalva, még nem működőképes, és a felhasználó regisztrációjára, azaz az SK-NIC-kel kötött keretszerződés megkötésére vár.

OK (DOM_OK) – a domain megfelelően regisztrált, kifizetett és működőképes, és több mint 28 nap van hátra a lejáratig.

WARNED (DOM_WARN) – a domain figyelmeztető státuszba kerül 28 nappal az egyéves lejárati dátum előtt, ha még nem újították meg. A tartomány továbbra is működőképes marad.

LAST NOTIFIED (DOM_LNOT) – az utolsó értesítés 14 nappal a domain egyéves érvényességi idejének lejárta előtt történik, ha a domain még nem lett megújítva. A tartomány továbbra is működőképes marad.

EXPIRED (DOM_EXP) – Egy domain akkor van lejárt státuszban, ha már egy éve lejárt, és még nem újították meg. A domain már nem működik.

DEACTIVATED (DOM_DAKT) – a domain 14 nappal az egyéves lejárati dátum után, amikor a domain lejárt állapotba került, deaktivált állapotban van. A domain nem működik.

HELD (DOM_HELD) – a domain már 28 napja lejárt, és még mindig nem újították meg. A domain nem működik, és elvesztette regisztrátorát.

DELETED (DOM_DEL) – a domain törölt állapotban van, és 24 órán belül felszabadul más regisztrátorok számára regisztrálásra.

TRANSFERRED (DOM_TRAN) – a domain regisztrátort váltott.

DEACTIVATED TRANSFER (DOM_TRDACT) – a domain újraregisztrálásra került, de a regisztrátor nem fizette ki az újraregisztrációs díjat. A domain nem működik.

REGLOST (DOM_RLOST) – a domain elvesztette regisztrátorát, és már nem működik. A tulajdonosnak másik regisztrátort kell választania, és ki kell fizetnie a domain átruházási díjat.

domének

A szerver állapotkódokat a domének nyilvántartása állítja be

EPP Status CodeRDAP Status MappingMit jelent?Tenned kellene valamit?
addPeriodadd periodEz a türelmi idő a domain név első regisztrációja után áll rendelkezésre. Ha a regisztrátor ezen időszak alatt törli a domainnevet, a jegyzék jóváírhatja a regisztrátornak a regisztráció költségét.Ez egy indikatív állapotbeállítás a domain regisztráció első néhány napjára. Nincs probléma a domain névvel.
autoRenewPeriodauto renew periodEz a türelmi idő a domain név regisztrációs időszakának lejárta után áll rendelkezésre, és a regisztrációs hivatal automatikusan meghosszabbítja (megújítja). Ha a regisztrátor ezen időszak alatt törli a domainnevet, a nyilvántartó a megújítás költségét jóváírja a regisztrátornak.Ez egy tájékoztató jellegű állapot, amelyet a domain automatikus megújítása után a regisztrációs adatbázis korlátozott időre állít be. Ha nem szeretné tovább fenntartani (azaz nem szeretné kifizetni a megújítási díjat), azonnal vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorával, hogy megbeszéljék, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére.
inactiveinactiveEz az állapotkód azt jelzi, hogy a delegálási információkat (névkiszolgálókat) nem társították a domainhez. Az Ön tartománya nincs aktiválva a DNS-ben, és nem fog feloldódni.Ha a domainje már több napja ebben a státuszban van, érdemes felvennie a kapcsolatot a regisztrátorral, hogy tájékoztatást kérjen a feldolgozás késedelméről. Ha a TLD a regisztrációhoz dokumentáció benyújtását írja elő, előfordulhat, hogy be kell nyújtania a szükséges dokumentumokat.
okactiveEz a tartomány standard állapota, ami azt jelenti, hogy nincsenek függőben lévő műveletek vagy tiltások.Ha megkéri a regisztrátort, hogy vezessen be olyan státuszkorlátozásokat, mint a clientTransferProhibited, a clientDeleteProhibited és a clientUpdateProhibited, az segíthet megakadályozni a domain jogosulatlan átvitelét, törlését vagy frissítését.
pendingCreatepending createEz az állapotkód azt jelzi, hogy a domain létrehozására vonatkozó kérelem beérkezett és feldolgozás alatt áll.Ha a TLD különleges regisztrációs időszakban van (pl. napfelkelte), ez azt jelezheti, hogy a domain név az időszak végén kerül kiosztásra. Ha a TLD nem különleges regisztrációs időszakban van, és NEM Ön a felsorolt regisztráló, akkor a probléma megoldása érdekében azonnal vegye fel a kapcsolatot regisztrátorával.
pendingDeletepending deleteEz az állapotkód keverhető a redemptionPeriod vagy a pendingRestore állapotkóddal. Ebben az esetben a domainnévben beállított státusztól (azaz redemptionPeriod vagy pendingRestore) függően a fent bemutatott megfelelő leírás alkalmazandó. Ha ez a státusz nem kombinálódik a redemptionPeriod vagy pendingRestore státusszal, a pendingDelete státuszkód azt jelzi, hogy a domain 30 napja redemptionPeriod státuszban van, és a 30 napos időszakon belül nem állította vissza. A domain néhány napig marad ebben a státuszban, ezután a domain törlődik és kikerül a nyilvántartó adatbázisából. A törlés után a domain a nyilvántartó szabályzatának megfelelően újra regisztrálható.Ha meg akarja tartani a domainnevét, azonnal vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral, hogy megbeszéljék a rendelkezésre álló lehetőségeket.
pendingRenewpending renewEz az állapotkód azt jelzi, hogy a domain megújítására vonatkozó kérelem beérkezett és feldolgozás alatt áll.Ha nem kérte domainjének megújítását, és nem szeretné megtartani azt (azaz nem akarja tovább fizetni a megújítási díjat), azonnal vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral, hogy megbeszéljék a rendelkezésre álló lehetőségeket.
pendingRestorepending restoreEz az állapotkód azt jelzi, hogy a regisztrátora kérte a nyilvántartóhivatalt, hogy állítsa vissza a visszaváltási időszakban lévő domainjét. A regiszter ebben az állapotában tartja a domaint, amíg a regisztrátor a szükséges helyreállítási dokumentáció benyújtására vár. Ha a regisztrátor egy meghatározott időn belül nem nyújtja be a dokumentációt a regiszter üzemeltetőjének a helyreállítási kérelem megerősítésére, a domain visszaváltozik redemptionPeriod státuszba.Figyelje a domain státuszkódjait ezen a gyakran meghatározott hét napos időszakon belül, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a regisztrátor a megfelelő helyreállítási dokumentációt az időablakon belül benyújtotta. Ha ez az időszak lejárt, és a domainje visszatért a visszaváltási időszak státuszába, lépjen kapcsolatba regisztrátorával, hogy megoldja azokat a problémákat, amelyek megakadályozták a domainhez szükséges helyreállítási dokumentáció benyújtását.
pendingTransferpending transferEz az állapotkód azt jelzi, hogy a domainjének új regisztrátorhoz való áthelyezésére vonatkozó kérelem beérkezett és feldolgozás alatt áll.Ha nem kérte a domain átruházását, azonnal vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral, és kérje, hogy az Ön nevében utasítsa el az átruházási kérelmet.
pendingUpdatepending updateEz az állapotkód azt jelzi, hogy a domain frissítésére vonatkozó kérelem beérkezett és feldolgozás alatt áll.Ha nem kérte a domain frissítését, azonnal vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral a probléma megoldása érdekében.
redemptionPeriodredemption periodEz az állapotkód azt jelzi, hogy a regisztrátor kérte a nyilvántartó szervtől a domain törlését. A domain 30 napig marad ebben a státuszban. A visszaváltási időszak lejártát követő öt naptári nap elteltével a domain törlődik a regisztrációs adatbázisból, és újra elérhetővé válik regisztrációra.Ha meg akarja tartani a domainjét, haladéktalanul lépjen kapcsolatba regisztrátorával, hogy megoldja a domain törlését kérő regisztrátora által okozott problémákat, ami a domainjének a redemptionPeriod státuszát eredményezte. Amint a fennálló problémák megoldódtak, és a megfelelő díjat kifizette, a regisztrátornak vissza kell állítania a domain-t az Ön nevében.
renewPeriodrenew periodEz a türelmi idő a domain név regisztrációs időszakának a regisztrátor által történő kifejezett meghosszabbítása (megújítása) után áll rendelkezésre. Ha a regisztrátor ezen időszak alatt törli a domainnevet, a regisztrátor jóváírja a regisztrátornak a megújítás költségét.Ez egy tájékoztató jellegű állapot, amelyet a regisztrátor korlátozott időtartamra vagy a domain megújítására állít be. Ha nem kérte a domain megújítását, és nem szeretné tovább megtartani (azaz a megújítási díjat fizetni), akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot regisztrátorával, hogy megbeszéljék a rendelkezésre álló lehetőségeket.
serverDeleteProhibitedserver delete prohibitedEz az állapotkód megakadályozza a domain törlését. Ez egy szokatlan státusz, amelyet általában jogi viták során, az Ön kérésére, vagy amikor a redemptionPeriod státusz van érvényben.Ez az állapot a domainnel kapcsolatos, megoldásra váró problémát jelezhet. Ha igen, lépjen kapcsolatba a regisztrátorral, hogy további információkat kérjen és megoldja a problémát. Ha a domainnel nincs semmilyen probléma, és egyszerűen csak törölni szeretné, akkor először a regisztrátorával kell felvennie a kapcsolatot, és kérnie kell, hogy a nyilvántartó üzemeltetőjével együttműködve távolítsa el ezt az állapotkódot.Alternatívaként néhány nyilvántartó üzemeltető olyan nyilvántartási zárszolgáltatást kínál, amely lehetővé teszi a regisztrálók számára, hogy a regisztrátoraikon keresztül beállítsák ezt az állapotot, amely további védelmet nyújt az illetéktelen törlések ellen. Ennek az állapotnak a megszüntetése hosszabb időt vehet igénybe, mint a clientDeleteProhibited esetében, mivel a regisztrátornak továbbítania kell a kérelmét a domain-regisztrátornak, és várnia kell, hogy az feloldja a korlátozást.
serverHoldserver holdEzt az állapotkódot a domain regisztrációs üzemeltetője állítja be. Az Ön domainje nincs aktiválva a DNS-ben.Ha megadta a delegálási adatokat (névkiszolgálók), ez az állapot jelezheti, hogy a domainnel kapcsolatban megoldásra váró probléma merült fel. Ha igen, forduljon regisztrátorához, hogy további információkat kérjen. Ha a domainjének nincs problémája, de a DNS-ben fel kell oldania, akkor először a regisztrátorával kell felvennie a kapcsolatot a szükséges delegálási információk megadása érdekében.
serverRenewProhibitedserver renew prohibitedEz az állapotkód azt jelzi, hogy a domain nyilvántartó üzemeltetője nem engedélyezi a regisztrátornak a domain megújítását. Ez egy szokatlan státusz, amelyet általában jogi viták esetén vagy akkor vezetnek be, ha a domain törlésre vár.Ez az állapot gyakran olyan problémát jelez a domainnel kapcsolatban, amelyet azonnal kezelni kell. További információk kérése és a probléma megoldása érdekében vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral. Ha a domainnel nincs semmilyen probléma, és egyszerűen csak meg szeretné újítani, akkor először a regisztrátorral kell felvennie a kapcsolatot, és kérnie kell, hogy a nyilvántartó üzemeltetővel együttműködve távolítsa el ezt az állapotkódot. Ez a folyamat hosszabb ideig tarthat, mint a clientRenewProhibited esetében, mivel a regisztrátornak továbbítania kell a kérelmét a domain-regisztrátornak, és meg kell várnia, hogy az feloldja a korlátozást.
serverTransferProhibitedserver transfer prohibitedEz az állapotkód megakadályozza, hogy a domainje átkerüljön a jelenlegi regisztrátortól egy másikhoz. Ez egy ritka státusz, amelyet általában jogi vagy egyéb viták során, az Ön kérésére, vagy amikor a visszaváltási időszak státusz van érvényben.Ez az állapot olyan problémát jelezhet a domainnel kapcsolatban, amelyet azonnal kezelni kell. További információk kérése és a probléma megoldása érdekében vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral. Ha a domainnel nincs semmilyen probléma, és egyszerűen csak át szeretné helyezni azt egy másik regisztrátorhoz, akkor először a regisztrátorával kell felvennie a kapcsolatot, és kérnie kell, hogy a nyilvántartó üzemeltetővel együttműködve távolítsa el ezt az állapotkódot.Alternatívaként néhány nyilvántartó üzemeltető olyan nyilvántartási zárszolgáltatást kínál, amely lehetővé teszi a regisztrálók számára, hogy a regisztrátorukon keresztül beállítsák ezt az állapotot az illetéktelen átruházások elleni extra védelemként. Ennek az állapotnak a megszüntetése hosszabb időt vehet igénybe, mint a clientTransferProhibited esetében, mivel a regisztrátornak továbbítania kell a kérelmét a domain-regisztrátornak, és várnia kell, hogy az feloldja a korlátozást.
serverUpdateProhibitedserver update prohibitedEz az állapotkód zárolja a tartományt, megakadályozva annak frissítését. Ez egy ritka státusz, amelyet általában jogi viták során, az Ön kérésére vagy megváltásPeriod státusz esetén vezetnek be.Ez az állapot a domainnel kapcsolatos, megoldásra váró problémát jelezhet. Ha igen, forduljon regisztrátorához további információkért vagy a probléma megoldása érdekében. Ha a domainnel nincs semmilyen probléma, és egyszerűen csak frissíteni szeretné, akkor először a regisztrátorával kell felvennie a kapcsolatot, és kérnie kell, hogy a nyilvántartó üzemeltetővel együttműködve távolítsa el ezt az állapotkódot.Alternatívaként néhány nyilvántartó üzemeltető olyan Registry Lock szolgáltatást kínál, amely lehetővé teszi a regisztrálók számára, hogy a regisztrátorukon keresztül beállítsák ezt az állapotot az illetéktelen frissítések elleni extra védelemként. Ennek az állapotnak a megszüntetése hosszabb időt vehet igénybe, mint a clientUpdateProhibited esetében, mivel a regisztrátornak továbbítania kell a kérelmét a domain-nyilvántartóhoz, és meg kell várnia, hogy az feloldja a korlátozást.
transferPeriodtransfer periodEz a türelmi idő a domain név sikeres átruházása után áll rendelkezésre, miután a domain név egyik regisztrátorról a másikra került át. Ha az új regisztrátor ezen időszak alatt törli a domainnevet, a jegyzék jóváírja a regisztrátornak az átruházás költségeit.Ez egy korlátozott időtartamra vagy a domain új regisztrátorhoz történő átvitelére beállított tájékoztató státusz. Ha nem kérte a domain átruházását, vegye fel a kapcsolatot az eredeti regisztrátorral.

Az ügyfél státuszkódokat a domain regisztrátora állítja be

clientDeleteProhibitedclient delete prohibitedEz az állapotkód azt üzeni a domain-nyilvántartónak, hogy utasítsa el a domain törlésére irányuló kérelmeket.Ez az állapot azt jelzi, hogy a domain név regisztrációját nem lehet törölni, ami megakadályozhatja az eltérítésből és/vagy csalásból eredő jogosulatlan törléseket. Ha mégis törölni szeretné a domainnevét, először lépjen kapcsolatba a regisztrátorral, és kérje, hogy távolítsa el ezt az állapotkódot.
clientHoldclient holdEz az állapotkód azt üzeni a domain-nyilvántartónak, hogy ne aktiválja a domainjét a DNS-ben, és ennek következtében az nem fog feloldódni. Ez egy szokatlan státusz, amelyet általában jogi viták, nemfizetés vagy domain törlés esetén léptetnek életbe.Gyakran ez az állapot a domainnel kapcsolatos olyan problémát jelez, amely megoldásra szorul. Ha igen, akkor a probléma megoldása érdekében vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral. Ha a domainjének nincs semmilyen problémája, de megoldásra van szüksége, először vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral, és kérje, hogy távolítsa el ezt az állapotkódot.
clientRenewProhibitedclient renew prohibitedEz az állapotkód azt üzeni a domain-nyilvántartónak, hogy utasítsa el a domain megújítására irányuló kérelmeket. Ez egy szokatlan státusz, amelyet általában jogi viták során vagy akkor vezetnek be, ha a domain törlésre vár.Gyakran ez az állapot a domainnel kapcsolatos olyan problémát jelez, amely megoldásra szorul. Ha igen, akkor a probléma megoldása érdekében vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral. Ha a domainnel nincs semmilyen probléma, és egyszerűen csak meg szeretné újítani, akkor először lépjen kapcsolatba a regisztrátorral, és kérje, hogy távolítsa el ezt az állapotkódot.
clientTransferProhibitedclient transfer prohibitedEz az állapotkód azt jelenti, hogy a domain-nyilvántartó elutasítja a domain átvitelére irányuló kérelmeket a jelenlegi regisztrátortól egy másikhoz.Ez az állapot azt jelzi, hogy a domain név regisztrációja nem átruházható, ami segít megelőzni a jogosulatlan átruházásokat, amelyek eltérítésből és/vagy csalásból erednek. Ha mégis át szeretné ruházni a domainnevét, először vegye fel a kapcsolatot a regisztrátorral, és kérje meg, hogy távolítsa el ezt az állapotkódot.
clientUpdateProhibitedclient update prohibitedThis status code tells your domain’s registry to reject requests to update the domain.Ez a domain név státusz azt jelzi, hogy a domain nem frissíthető, ami segíthet megelőzni a csalásból eredő jogosulatlan frissítéseket. Ha mégis frissíteni szeretné a domainnevét, először lépjen kapcsolatba a regisztrátorral, és kérje, hogy távolítsa el ezt az állapotkódot.

Netes kedvenceink (3) – Jelek, nyilak, emotikonok

Hozzászólások

hozzászólás