Civilek, álcivilek és pártcivilek

Egyre gyakrabban emlegetik  internetes fórumokon a civilek, álcivilek és pártcivilek fogalmakat, amik lassan de biztosan átszivárogtak a nyomtatott és elektronikus sajtóba is. Mivel a fogalmakat senki sem pontosította, pontosítsuk mi, hogy mik is azok a civil, vagy más néven társadalmi szervezetek.

NGOsA társadalmi szervezetek közé  tartoznak a szakszervezetek, pártok, egyházak, egyesületek, minden nem állami szervezet, amely összhangban áll az alkotmánnyal és törvény nem tilt. Legalábbis ezt írja a törvény. Ha a szlovákiai szervezeteket vesszük figyelembe és kihagyjuk a politikai pártokat, az egyházakat és a nem létező kisebbségi szakszervezeteket, maradnak azok, akiket gyűjtőnéven CIVILEKNEK nevezünk (Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov). A hivatalosan bejegyzett civil szervezeteket az állam tartja nyilván, és az erre létrehozott adatbázisban lehet őket megkeresni.

A civil szervezetek sem mind egyformák. A nonprofit szervezeteknek van három alapvető jellemzője: nem osztanak profitot, nem kormányzati szervezetek és intézményesültek, azaz jogi személyként vannak bejegyezve. Ha magát a szervezeti konstrukcióját nézzük, ilyenek az egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok, köztestületek és közalapítványok. A nem gazdálkodó kategóriában az egyetlen kivétel a nonprofit gazdasági társaság, amit szintén ide sorolunk. Szlovákiában a civil szervezetekhez kapcsolódó jogi információkról a kormány erre a célra létrehozott intézményénél érdemes érdeklődni.

Mik tehát a civil szervezetek alapvető kritériumai

 • nem kormányzati szervezetek (Mimovládna organizácia)– nem függnek közvetlenül a kormányzattól, sem jogilag, sem intézményesen nem tagolódnak be az állami szektorba. Ha az állam hoz létre ilyen szervezetet, akkor a szervezet vezetésének az államtól (önkormányzattól) függetlennek kell lennie.
 • önszerveződések – saját akaratból jöttek létre és ez határozza meg működési elveiket is
 • nonprofit szervezetek – nem profitcélok vezérlik, az esetleges profitot deklarált céljaikra költik
 • intézményesültek – jogi személyek, szervezeti és működési szabályzatuk van, folyamatosan működnek
 • önszabályozók – működési szabályaikat maguk alkotják, a közös döntések végrehajtását maguk ellenőrzik
 • önkéntesek, öntevékenyek, jótékonyak – ez a tevékenységükre, a vezetésre és a nekik nyújtott adományokra is igaz, legalább egy minimális szinten
 • közhasznú szervezetek – közvetlenül vagy közvetve a közjót szolgálják – ehhez nem szükséges formális jogi minősítés

 

Tevékenységi körök szerint is fel lehet osztani a civil szektort

 • művelődés (tudományos csoportok, hátrányos helyzetűek művelődése…)
 • kultúra (amatőr színjátszás, tánccsoportok, zenekarok, folklórcsoportok, művészeti csoportok…)
 • gyerek és ifjúsági (szülői szövettségek, ifjúsági klubok…)
 • emberi jogok védelme (jogsegély biztosítása…)
 • szociális szolgáltatások (karitatív tevékenység, gondoskodás az öregekről, …)
 • egészségügy (konkrét diagnózisú páciensek szervezetei…)
 • sport (testnevelési egyesületek, sportklubok…)
 • watchdog (a hatalmi visszaélések monitorozása, emberi jogok betartása, környezetvédelem, önkormányzati és állami tevékenységek ellenőrzése…)
 • enviro (környezetvédelmi politika, természetvédelem, közterületek védelme, környezetvédelmi nevelés…)
 • életminőség (fogyasztóvédelmi szervezetek, városszépítő egyletek…)
 • hobby és szabadidő (állattenyésztők egyesületei, gyűjtők, utazók, fanklubok…)

 

A tevékenység mellett figyelembe lehet venni a teritoriális elvet, a működés időbeli lefolyását vagy a közhasznúságot is

 • helyi érdekeltségű szervezetek
 • országos érdekeltségű szervezetek
 • nemzetközi érdekeltségű szervezetek
 • időszakos tevékenységet kimutató szervezetek
 • folyamatos tevékenységet kimutató szervezetek 
 • szakmai szervezetek
 • csoportérdeket képviselő szervezetek
 • közhasznú szervezetek

Hogy világosabb legyen a dolog például az országos szervezetek közül a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete egy szakmai szervezet, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége csoportérdeket képviselő szervezet, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetetet pedig a közhasznú szervezetekhez lehetne besorolni.

Szlovákiában van egy intézmény, ami elvileg a kormány tanácsadó szervezeteként működik (Rada vlády pre mimovládne organizácie). Ebben a tanácsban néhány jelentősebb civil szervezet képviselője tevékenykedik, nem nyilatkozhatnak azonban az összes civil nevében. A civil szervezetek érdekképviselete csak petíciók formájában érvényesíthető. 

A civil szervezetek finanszírozása 

A harmadik szektor fő bevételi forrása a magánadományokból kéne, hogy összeálljon (tagdíjak, ajándékok, propagációs terméket forgalmazása…). Természetesen nagy szerepet kapnak a pályázati pénzek, amiket rendszerint konkrét tevékenység megvalósításához köt az adományozó. Az adományozó lehet maga az állam, cégek, önkormányzat vagy magánszemély is. 

Kik a civilek, álcivilek és pártcivilek

Ez a címben is emlegetett kategorizáció sajnos a szakirodalomban sehol sem elérhető, mivel nem teljesen korrekt egy szervezetet így felcímkézni, de mi a szlovmagy valóságban sajnos már megtettük. Az első módszer, ami szerint besorolgatjuk az egyesületeinket, az a tevékenység amit végeznek. Ez azonban nem teljesen korrekt, mert ha egy szervezet – a legklasszikusabb értelemben – saját közösségének építésével és az alapszabályának megfelelően működik, nincs joga senkinek megkülönböztető címkékkel ellátni. Más nézőpont a szervezet finanszírozását veszi alapul a besorolásokhoz. E szerint, ha egy szervezet tagdíjakból és esetleg pályázatból tartja fenn magát és tevékenységét, egyszerűen civilnek nevezhető.

Magyarországi politikai körökben kezdett el terjedni az „álcivilek” címke. Ott, a FIDESZ-hez közeli politikusok kezdték ezt használni a kölföldről is támogatott magyar civil szervezetekre, de bekerültek a szórásba az olyan nemzetközi szervezetek is mint az Amnesty International vagy a Soros Györgyhöz köthető alapítványok sora. Mifelénk jobb lesz, ha ezt a műkategóriát magunknak határozzuk meg. Ha a szervezet tevékenysége folytonos és finanszírozása olyan, hogy a támogatásokból vagy a tagdíjakból a tisztségviselők az elvégzett munkától függetlenül rendszeres fizetést kaphatnak, besorolhatjuk őket az álcivilek kategóriájába, hisz egy ilyen szervezet már nem csak az alapszabályban megfogalmazott célokért, hanem a tisztségviselők megélhetéséért is dolgozik. Ezzel természetesen semmi baj nincs addig, amíg ezek a bérköltségek nem haladják meg a civil szervezet költségvetésének pár százalékát. Ezt a címkét főleg a jelentős tagsággal rendelkező szervezetekre szokták ragasztgatni, ahol a tevékenységek összehangolásához már nem elég a szabadidőben végzett önkéntes munka, de ide sorolhatjuk mindazokat a szervezeteket, amelyek folyamos közhasznú tevékenységükkel az állam egyes elhanyagolt funkcióit igyekeznek pótolni. 

Internetes fórumokon manapság pártcivilnek szokták nevezni azokat a civil szervezeteket, amik nagyobb utánajárás nélkül is köthetőek valamely politikai párthoz vagy mozgalomhoz. Többnyire a politikai pártokhoz kötődő ifjúsági vagy szakmai csoportokat skatulyázzák a fórumozók ezzel a címkével.  

Mennyi az annyi? avagy Hány szervezetünk is van?

Mivel Szlovákiában is nagy számban jöttek létre civil szervezetek és a Kormányhivatal az értelmetlen rendeleteivel a gazdasági tevékenységet folytató kiadói vagy szervezői cégeket is polgári társaságok alapítására kényszerítette, a teljes civil listát az íróasztal mellől nem is lehet összeállítani. A civil szervezetekről a  Szlovákiai magyar szervezetek adattára címmel a  Lilium Aurum Könyvkiadó Nagy Myrtil szerkesztésében jelentetett meg egy katalógust 2002-ben.  Tóth Károly A szlovákiai magyar régió kulturális intézményrendszere címmel készített tanulmányt a szervezetek szerkezeti felépítéséről 2003-ban. Ekkor 562 intézményből/szervezetből álló adatbázist sikerült összeállítani. A begyűjtőtt adatokból összeállított lista megtalálható a Fórum Információs Központ oldalán. Az itt felsorolt források azonban már nem aktuálisak, a készítés óta eltelt 12 év alatt meglehetősen nagy változáson ment át a civil szféra. A szervezetek jó része helyi érdekeltségű, nem működik látványosan, ezért nehezebb információkat szerezni róluk. Ha a jelenleg is működő szervezeteket próbáljuk meg listába gyűjteni, akkor több forrás is szóba jöhet. Az első a Kormányhivatalhoz pályázatot beadók listája ahol a 2014-ben pályázatot beadó szervezeteket lehet megtalálni. A másik a civil szervezeteket összefogó Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának taglistája, ami évente aktualizálódik, a harmadik lehetne a Bethlen Gábor Alap regionális és központi támogatási listája, de abból a hiányos címadatok miatt nem egyszerű a felvidéki szervezeteket kigyűjteni. 

 

A Kormányhivatalhoz pályázók listája:  
“Brencu”; Mlynská zem 501/11; 951 13 Branč;   PT
Alternatív személyiségfejlesztők társulása – Kvačalova 21; 821 08 Bratislava – Staré Mesto;  előadások
Amade; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;  lapkiadó
CSAVAR; Športova 406; 946 31 Chotín;  színház
Csemadok – Základná organizácia Čebovce; Čebovce; 991 25 Čebovce;  kultúra
Csemadok OV.  Kossutha 3; 945 01 Komárno;  kultúra
Csemadok-Zo Bratislava-Petržalka; Námestie 1. mája 10-12; 815 57 Bratislava – Staré Mesto;  kultúra
Csemadok ZO Hurbanovo; Nám. M. Konkoly-Thege č. 3; 947 01 Hurbanovo;  kultúra
Deltoton; Fedákova 4; 841 02 Bratislava – Dúbravka;  sport
Diákhálózat-Študentská sieť; Klariská 7; 811 03 Bratislava – Staré Mesto;  ifjúság
Thália Színházi Társulás; Timonova 3; 040 01 Košice – Staré Mesto;  színház
Divadlo Thália Színház; Timonova 3; 040 01 Košice – Staré Mesto;  színház
DURVACREW; Komenského 488/18; 929 01 Dunajská Streda;  Tollas rádió
EDUPRO; Štrková 25; 940 71 Nové Zámky;  Zenei CD
FABOTÓ; Sídl. P.O.Hviezdoslava 28/28; 079 01 Veľké Kapušany;  Folk
Fórum centrum pre regionálny rozvoj; Parková 4; 931 01 Šamorín;  tudományos
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;  tudományos
Galantské osvetové stredisko; Bratislavská 1458/71; 924 01 Galanta;  Folk
Gemer-malohontský muzeálny spolok; Železničiarska 1; 979 01 Rimavská Sobota;  Gömörország
Gemerské osvetové stredisko; Betliarska 8; 048 01 Rožňava;  Folk
Gömöri Ifjúsági Társaság; Penzión Jozefína, č. d. 113; 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka;  Rozsnyó vidék
Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensku; Jilemnickeho 4; 903 01 Senec;  egyházi
HODNOTY – ÉRTÉKEK; Námestie Mieru 5; 045 01 Moldava nad Bodvou;  videó
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o.; Európska trieda 7; 040 13 Košice Kultúra
Internetová žurnalistika – Pro Netmedia; Korzo Bélu Bartóka 790; 929 01 Dunajská Streda;  parameter.sk
Jókaiho nadácia – Jókai Alapítvány; Petőfiho 1; 945 01 Komárno;  színház
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE; Fatranská 3; 949 01 Nitra;  Folk
Kukkonia; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;  Film
Kulturná brigáda – Šamorín – (KBŠ); Slnečnicová 507/16 931 01 Šamorín;  Deja vu Party
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria; Hlavná 52; 045 01 Moldava nad Bodvou;  Kultúra
Kulturný spolok – KUTTYOMFITTY – Kulturális Egyesület; Nám. 1. mája 363/16; 930 28 Okoč;  színház
Kultúrny spolok Anser – Anser Társaság; Dunajská 25; 931 01 Šamorín;  Kabóca 
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.; Bacsákova 240/13; 929 01 Dunajská Streda;  művelődés
Csemadok MV Košice; Kováčska 38; 040 01 Košice – Staré Mesto;  kultúra
MASLOMEDIA Centrum II. 1670/b; 079 01 Veľké Kapušany;  Képzőművészet
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;  könyvkiadó
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;  könyvtár
Metamorfozis Hrdličková 12; 831 01 Bratislava – Nové Mesto;  Színház
NADÁCIA KATEDRA; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda Katedra
Nadácia Petit Academy; Lazaretská 12; 811 08 Bratislava – Staré Mesto;  újság
Neinv. fond Ifjú Szivek; Dostojevského rad 19; 811 09 Bratislava  tánc
o. z. Minorma; Baštová 343/5 811 03 Bratislava – Staré Mesto;  Irodalom
Občianske združenie Ányosa Jedlíka; Dražovská 4; 949 74 Nitra;  Workshop
OBČIANSKE ZDRUŽENIE ARS DANSANDI; č. 316; 929 01 Malé Dvorníky;  Folk
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;  könyvkiadó
POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS; Na pasekách 10; 831 06 Bratislava helyi értékek
Občianske združenie Cseh-ART; Železničná 178/11; 946 15 Tôň;  Zene
Občianske združenie ÉS Polgári Társulás; Hlavná 34.; 945 04 Komárno;  Színház
Občianske združenie Fonográf; Generála Klapku č.64; 945 01 Komárno;  Zene
Občianske združenie Fundament; Daxnerova 33; 979 01 Rimavská Sobota;  gomorilap.sk
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;  könyvkiadás
Občianske zd. Krásny Spiš; Námestie Majstra Pavla 30; 054 01 Levoča;  Kiállítás
Občianske združenie Minority; Šoltésovej 6; 811 08 Bratislava – Staré Mesto;   Zene, Folk
Občianske zd. Na´conxypan; Boriny 1381/39; 929 01 Dunajská Streda;  Zene
Naszvadiak Polgári Egyesülete; Jánošíková 19; 946 51 Nesvady;  folyóirat
Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;  könyvkiadó
Občianske združenie Pre Šamorín; Hlavná 39; 931 01 Šamorín;  fesztivál
Občianske združenie Rovás Kuzmányho 11; 040 01 Košice – Staré Mesto;  Képzőművészet
Občianske združenie Sine Metu; Krátka 97.; 946 37 Moča;  Tábor
Hagyományok és értékek polgári társulás; Žižkova 18.; 810 06 Bratislava – Staré Mesto;  Múzeum
Vámbéry Polgári Társulás; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;  Mizujs, könyvkiadás
Občianske združenie za Gútu – Gútáért Polgári Társulás; Radnótiho 46; 946 03 Kolárovo;  guta.eu; magyariskola.sk
Občianske združenie Zlatý rez; Krátka 2152/5; 929 01 Dunajská Streda;  Zene
OV Csemadok Veľký Krtíš; Cesta slobody 457; 991 28 Vinica;  Ének, fesztivál
PALATINUS; Nádvorie Európy 1; 945 01 Komárno;  Könyv
Ipolyság város pecsétje; Hlavné námestie 1; 936 01 Šahy;  Fesztivál
Pre kultúru regiónu, n.o.; Fatranská 655/4; 949 01 Nitra;  bumm.sk
Priateľka – Barátnő; Blažov 96; 929 01 Kútniky;  baratno.com
Pro museum; Námestie generála Klapku 9; 945 05 Komárno;  Könyv
PRO SAGA Športová 187; 925 81 Diakovce;  Kiadó, Szabad újság, Csallóköz
Pro scholis – Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás – fejlesztéseért;
Daxnerova 35-37; 979 01 Rimavská Sobota; 
Oktatás
Prudentia, n.o.; Priateľstva 13/28; 945 01 Komárno;   
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín; Hlavná 37; 931 01 Šamorín;  Zene
Regionálne Osvetové Stredisko v Leviciach; Fr. Hečku 25; 934 47 Levice;  fesztivál
Slovenská humanitná rada; Budyšínska 1; 831 03 Bratislava – Nové Mesto;   Carissimi
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno;  énekkar
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku;
Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda; 
 Könyvkiadás
Spolok ANIMA Társaság; Komárnická 20; 821 03 Bratislava – Ružinov;  televizio.sk
adattar.eu
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET;
Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice; 
könyvkiadás
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség; Nám. sv. Štefana 296/6.; 929 01 Dunajská Streda;  ifjúsági 
Szövetség a Közös Célokért; Námestie Kossutha 3; 945 01Komárno Komárno;  felvidek.ma
Šamorínčan; Hlavná 47/5; 931 01 Šamorín;   sajtó
ŠR Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM šaľa; Pázmaňa 48; 927 01 Šaľa;   szülői
TANDEM, n.o.; Mesačná 521/10; 945 01 Komárno;  dinamitportal.sk
TEÁTRUM; Lipová 1; 945 01 Komárno;  színház
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;  Oktatás
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Trieda Andreja Hlinku 1; 949 74 Nitra;  Oktatás
VEST-MUSIC&CULTURE; 58; 930 30 Báč;  somorjaihirek.sk
Vinohradnícka obec Mužla – Muzsla Hegyközség; Mužla 705; 943 52 Mužla;  fotókiállítás
Vox Juventae; Koceľova 12; 821 08 Bratislava – Ružinov;  korkep.sk
Združenie Hedera; Gen. Klapku 11/6; 945 01 Komárno;  Zene
Történelemtanárok Társulása; Kolónia 15; 929 01 Kútniky;  történelem, könyv, vetélkedő
Régiófejlesztési Társulás; Sándora Petőfiho 27; 079 01 Veľké Kapušany;  fesztivál
Nagykapos és Vidéke Társulás; Čepeľ 64; 079 01 Veľké Kapušany;  kultúra
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno;   

 

Egy másik lista, amiben civilek találhatóak, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala oldalán található taglista. Ide a szervezetek önkéntes alapon jelentkeznek be, évente egyszer megújítva tagságukat. A két lista között természetesen van átfedés, így nem lehet egyszerűen összeadni a két táblázatot…:

A szervezet neve Település
A Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak Baráti Köre Komárom
Agentura Pacis Posonium Egyesület Pozsony
ALI-BI Polgári társulás Alistál
Anyanyelvünkért Polgári Társulás Komárom
ARCANIUS NOVA, civil szervezet Pozsony
Art Danubius Polgári Társulás Nagymácséd
ATELIER Társaság Komárom
Balassi Klub Párkány
Barátnő Polgári Társulás  
Barkáért Polgári Társulás Barka
Berkő Polgári Társulás Berzéte
BOROSTYÁN NÉPTÁNCEGYÜTTES Polgári Társulás Dernő
Borzova Polgári Társulás Borzova
Botorkáló Tehetséggondozó Társulás Királyhelmec
Carissimi Nonprofit Alap Pozsony
Civitas Cassoviensis Polgári Társulás Kassa
Csallóköz – regionális hetilap Dunaszerdahely
Csemadok Pozsony
Csermely Kórus Kassa
Csokonai Polgári Társulás Dunamocs
Dernőért Polgári Társulás Dernő
Diákhálózat Pozsony
Ében-Haézer Jótékonysági Alap Berzéte
ECORI Alistál
Ekelért Jótékonysági Alap Ekel
Esterházy János polgári társulás Pozsony
EXIT Ifjúsági Szervezet Várhosszúrét
Fiatal Építészek Fóruma Rimaszombat
Fiatal Reformátusok Szövetsége Rozsnyó
Filokalia  
Fontos Vagy! Polgári Szövetség Komárom
Fórum Információs Központ Somorja
Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja
Fórum Régiófejlesztési Központ Somorja
Fundament Polgári Társulás Rimaszombat
Galéria V4 Egyesület Komárom
Gömöri Ifjúsági Társaság Várhosszúrét
Gömöri Kézművesek Társulása Várhosszúrét
Gömör-Kishonti Múzeum Egyesület Rimaszombat
Gramma Dunaszerdahely
Gurigongo Symposium Komárom
Gútáért Polgári Társulás Gúta
Hagyomány és Értékek Pozsony
Harmónia AT – Polgári Társulás Dunaszerdahely
Henszlmann Imre Történelmi Társaság Kassa
Hernád Lap és Könyvkiadó Kassa Kassa
Ifjú Szivek táncszinház Pozsony
Ilosvai néptáncegyüttes Nagyida
Ipolyvölgyi Népfőiskolai Társaság  
Jövő 2000 Alapítvány Muzsla
Jövő Gyermeke Polgári Társulás Szentpéter
Kassai Magyarok Fóruma Kassa
Kassai Polgári Klub Kassa
Kassák Intermediális Kreativitás Központ Érsekújvár
Katedra Alapitvány Dunaszerdahely
Kempelen Intézet Komárom
Keresztény Ifjúsági Közösségek Andód
Kétnyelvű Dél-Szlovákia  
Király Püspök Alapítvány Komárom
KOLON Polgári Társulás Kolon
Komáromi Jókai Színház Komárom
Kővágó Társulás a Fenntartható Fejlődésért  
Kuckó Komárom
Küllő PT Vásárút
Kultúra-Agroturistika-Hagyomány Kissziget
Kulturális Antropológiai Műhely Tornalja
KultúrKorzó Érsekújvár
Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó Dunaszerdahely
Magyar Asszonyok Ligája Gúta
Magyar Polgári Kör Somorja
Maráza Polgári Társulás Kistárkány
Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport Pozsony
Milvus Polgári Társulás Losonc
Minorma Pozsony
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara Nyitra
Paklan Polgári Társulás  
Palota Polgári Társulás Tornagörgő
Pázmány Péter Alapítvány Galánta
Pedagógusfórum szerkesztősége Barsbaracska
Pered Polgári Társulás Pered
Phoenix Polgári Társulás Pozsony
Pozsonyeperjes Polgári Társulás Pozsonyeperjes
Pozsonyi Kifli Polgári Társulás Pozsony
Pro Civis Polgári Társulás Csallóközcsütörtök
Pro Kalodiensis Polgári Társulás Kalonda
PRO LE-TY Polgári Társulás  
Pro Patria Honismereti Szövetség Jóka
PRO TORNENSIS  
Pro Urbe Diószeg Diószeg
Rozsnyói Rákóczi Magyar Ház Polgári Társulás Rozsnyó
Reménység nonprofit szervezet Nagykeszi
ROVÁS Polgári Társulás Kassa
ROVIGA Polgári Társulás Šimonovce
Sedivy László Református Szakkollégium Nyitra
Simonyi Alapítvány Rimaszombat
Sine Metu Polgári Társulás Dunamocs
Szabad Újság Galánta
Szádelői Vidéki Turizmus Szövetsége Szádellő
Szaképző és Felnőttképzési Intézet Kassa
Szepsi és Környéke Társulás Szepsi
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Dunaszerdahely
Szlovákiai Magyar Írók Társasága Pozsony
Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete Somorja
Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság Dunaszerdahely
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet Dunaszerdahely
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Galánta
Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége Dunaszerdahely
Szlovákiai Magyar Zenészek Egyesülete Pozsony
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Komárom
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komárom
Szőttes Kamara Néptáncegyüttes Pozsony
Szülőföldön Magyarul Társulás Nagykapos
TANDEM, n.o. Dunaszerdahely
Tiszta Forrás Alap Zselíz
Történelemtanárok Társulása Balázsfa
Vámbéry Polgári Társulás Dunaszerdahely
Via Nova – Ifjúsági Csoport Pozsony
Vox Juventae Pozsony
Maház Polgári Társulás Ipolynyék
Kortárs Magyar Galéria Alapítvány ’94 Dunaszerdahely
Fecske – Nagycsaládosok Társulása Kolon
Thália Színház Kassa
Galánta és Vidéke Társulás Felsőszeli
Jópásztor Alapítvány Gúta
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás Párkány
Deltaton Polgári Társulás  
Szegab Polgári Társulás  
Közbeszéd Polgári Társuás  
Madách Egyesület  
PRO MEGERE – Polgári Társulás Veľký Meder
Kuttyomfitty Kulturális Egyesület  
Felvidéki Magyar Ifjúságért Társulás Dunaszerdahely
Tekergők Polgári Társulás Nyárasd
e-Talentum nonprofit szervezet Fülek
Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén Rimaszombat
Pro Regio Danubia polgári társulás Dunaszerdahely
Fecsó Pál Polgári Társulás Torna
Alistáli Református Egyházi Alapiskola Alistál
Juhász Gyula Alapiskola Léva
Ecori polgári társulás Alistál
ALAP Polgári Társulás Bátorkeszi
Gicei Lámás PT Gice
VIZA Társaság Ekecs
Barátok p.t. Csicsó
Občianske združenie – FIKUSZ – Polgári Társulás  
Jurista PT Dunaszerdahely

 

Ha szeretnék szervezetüket hozzáadni a listához, kérem használják az alábbi űrlapot:

Hozzászólások

hozzászólás