Ki mennyiből gazdálkodhatott – 2015-ben

Ki mennyiből gazdálkodhatott – 2015-ben

 

2015Az alábbiakban a 10 000 euro összegnél nagyobb támogatást nyert projektek vannak felsorolva. A szervezeteket három paraméter szerint csoportosítottam táblázatba. Az első táblázatban a pályázatban kért összeg szerint, a másodikban az elnyert támogatás nagysága szerint a harmadikban pedig a pályázat sikeressége (kért/kapott %) szerint vannak rendezve a szervezetek.

A teljes lista: UVSR2015.PDF

1964 pályázatra  összesen 5,56 millió euró értékben adtak be igénylést a január 19-i határidő lejártáig a Nemzeti Kisebbségek Kultúrája 2015-ös pályázati kiírás keretében. A Kormányhivatal 15 bizottsága dönt róluk, ebből kettő értékeli a magyar pályázatokat.  A szlovákiai támogatások odaítélését gyakran éri kritika, ám míg itt a döntések, a pályázatok és a szerződések is nyilvánosak.

 

Pályázott összeg alapján:

 

# Pályázó Kisebbség A projekt címe Kért Kapott %
609 Amade maďarská Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015 89 940 48 000 53,37%
1173 Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás maďarská, rómska, česká,… 2. Festival národnostných menšín 89 370 25 000 27,97%
457 Nadácia Petit Academy maďarská Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a  podpora poznávania kultúry regiónov 84 512 58 000 68,63%
627 Internetová žurnalistika – Pro Netmedia maďarská Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk 67 900 35 000 51,55%
458 Nadácia Petit Academy maďarská Kultúra ako nástroj  pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny 58 187,50 38 000 65,31%
390 NADÁCIA KATEDRA maďarská KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky 48 660 32 000 65,76%
323 Spolok ANIMA Társaság maďarská Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) 47 500 15 000 31,58%
1092 OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE  MAĎAROV NA SLOVENSKU maďarská Realizácia Celoštátnej prehliadky choreografií súborov ľudového tanca a jej semifinálových výberových kôl – 2015 45 905 15 000 32,68%
216 Občianske združenie Sine Metu maďarská Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom  Podhradí 44 110 18 000 40,81%
639 Jókaiho dni v Komárne, n.f. maďarská 52. Jókaiho dni 42 750 25 000 58,48%
303 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET maďarská Irodalmi Szemle 42 020 32 000 76,15%
544 PALATINUS maďarská Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA 38 000 10 000 26,32%
537 PRO SAGA maďarská Szabad Újság 36 200 14 000 38,67%
862 Neinvestičný fond Ifjú Szivek maďarská VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka Maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov 35 110 28 000 79,75%
401 Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association maďarská MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku 34 700 23 000 66,28%
393 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku maďarská OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku 34 200 30 000 87,72%
952 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Podunajská jar – 40. ročník 32 200 27 000 83,85%
391 NADÁCIA KATEDRA maďarská www.katedra.sk 32 000 13 000 40,63%
207 OV Csemadok Rimavská Sobota maďarská XXIV. Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu 31 470 27 000 85,80%
923 Občianske združenie Fundament maďarská Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk 30 500 11 000 36,07%
953 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Purpurová ruža – 10. ročník 29 450 20 000 67,91%
913 Občianske združenie Kalligram maďarská Časopis Kalligram 29 000 24 000 82,76%
129 Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie maďarská XVII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho 28 690 25 000 87,14%
135 Pre kultúru regiónu, n.o. maďarská Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk 25 200 10 000 39,68%
612 Amade maďarská www.ujno.sk 25 100 20 000 79,68%
443 Fórum centrum pre regionálny rozvoj maďarská Chronológia národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej republiky v období  1880-2011 23 600 10 000 42,37%
415 Fórum inštitút pre výskum menšín maďarská Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) 22 719 20 000 88,03%
534 Gemer-malohontský muzeálny spolok maďarská Gömörország 21 456 15 000 69,91%
306 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET maďarská Tücsök 20 500 18 000 87,80%
611 Amade maďarská Nagyvendégi Éva: Amade 18 550 10 000 53,91%
610 Amade maďarská Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia) 16 410 10 000 60,94%
1017 Slovenská humanitná rada maďarská Carissimi 16 196 13 000 80,27%

 

Támogatás nagysága alapján:

 

# Pályázó Kisebbség A projekt címe Kért Kapott %
457 Nadácia Petit Academy maďarská Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a  podpora poznávania kultúry regiónov 84 512 58 000 68,63%
609 Amade maďarská Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015 89 940 48 000 53,37%
458 Nadácia Petit Academy maďarská Kultúra ako nástroj  pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny 58 187,50 38 000 65,31%
627 Internetová žurnalistika – Pro Netmedia maďarská Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk 67 900 35 000 51,55%
390 NADÁCIA KATEDRA maďarská KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky 48 660 32 000 65,76%
303 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET maďarská Irodalmi Szemle 42 020 32 000 76,15%
393 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku maďarská OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku 34 200 30 000 87,72%
862 Neinvestičný fond Ifjú Szivek maďarská VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka Maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov 35 110 28 000 79,75%
952 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Podunajská jar – 40. ročník 32 200 27 000 83,85%
207 OV Csemadok Rimavská Sobota maďarská XXIV. Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu 31 470 27 000 85,80%
1173 Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás maďarská, rómska, česká,…, židovská, srbská 2. Festival národnostných menšín 89 370 25 000 27,97%
639 Jókaiho dni v Komárne, n.f. maďarská 52. Jókaiho dni 42 750 25 000 58,48%
129 Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie maďarská XVII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho 28 690 25 000 87,14%
913 Občianske združenie Kalligram maďarská Časopis Kalligram 29 000 24 000 82,76%
401 Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association maďarská MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku 34 700 23 000 66,28%
953 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Purpurová ruža – 10. ročník 29 450 20 000 67,91%
612 Amade maďarská www.ujno.sk 25 100 20 000 79,68%
415 Fórum inštitút pre výskum menšín maďarská Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) 22 719 20 000 88,03%
216 Občianske združenie Sine Metu maďarská Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom  Podhradí 44 110 18 000 40,81%
306 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET maďarská Tücsök 20 500 18 000 87,80%
323 Spolok ANIMA Társaság maďarská Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) 47 500 15 000 31,58%
1092 OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE  MAĎAROV NA SLOVENSKU maďarská Realizácia Celoštátnej prehliadky choreografií súborov ľudového tanca a jej semifinálových výberových kôl – 2015 45 905 15 000 32,68%
534 Gemer-malohontský muzeálny spolok maďarská Gömörország 21 456 15 000 69,91%
537 PRO SAGA maďarská Szabad Újság 36 200 14 000 38,67%
391 NADÁCIA KATEDRA maďarská www.katedra.sk 32 000 13 000 40,63%
1017 Slovenská humanitná rada maďarská Carissimi 16 196 13 000 80,27%
923 Občianske združenie Fundament maďarská Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk 30 500 11 000 36,07%
544 PALATINUS maďarská Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA 38 000 10 000 26,32%
135 Pre kultúru regiónu, n.o. maďarská Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk 25 200 10 000 39,68%
443 Fórum centrum pre regionálny rozvoj maďarská Chronológia národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej republiky v období  1880-2011 23 600 10 000 42,37%
611 Amade maďarská Nagyvendégi Éva: Amade 18 550 10 000 53,91%
610 Amade maďarská Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia) 16 410 10 000 60,94%

 

 

Sikeresség alapján:

 

# Pályázó Kisebbség A projekt címe Kért Kapott %
415 Fórum inštitút pre výskum menšín maďarská Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue) 22 719 20 000 88,03%
306 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET maďarská Tücsök 20 500 18 000 87,80%
393 Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku maďarská OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku 34 200 30 000 87,72%
129 Oblastný výbor Csemadok Košice-okolie maďarská XVII. Celoslovenský divadelný festival Béni Egressyho 28 690 25 000 87,14%
207 OV Csemadok Rimavská Sobota maďarská XXIV. Celoslovenská súťaž Mihálya Tompu 31 470 27 000 85,80%
952 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Podunajská jar – 40. ročník 32 200 27 000 83,85%
913 Občianske združenie Kalligram maďarská Časopis Kalligram 29 000 24 000 82,76%
1017 Slovenská humanitná rada maďarská Carissimi 16 196 13 000 80,27%
862 Neinvestičný fond Ifjú Szivek maďarská VIII. Eszterlánc – Celoslovenská súťažná prehliadka Maďarských detských folklórnych súborov a súťaž sólistov 35 110 28 000 79,75%
612 Amade maďarská www.ujno.sk 25 100 20 000 79,68%
303 Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET maďarská Irodalmi Szemle 42 020 32 000 76,15%
534 Gemer-malohontský muzeálny spolok maďarská Gömörország 21 456 15 000 69,91%
457 Nadácia Petit Academy maďarská Zachovanie kultúrnych hodnôt maďarskej národnostnej menšiny a  podpora poznávania kultúry regiónov 84 512 58 000 68,63%
953 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. maďarská Purpurová ruža – 10. ročník 29 450 20 000 67,91%
401 Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association maďarská MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku 34 700 23 000 66,28%
390 NADÁCIA KATEDRA maďarská KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky 48 660 32 000 65,76%
458 Nadácia Petit Academy maďarská Kultúra ako nástroj  pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny 58 187,50 38 000 65,31%
610 Amade maďarská Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia) 16 410 10 000 60,94%
639 Jókaiho dni v Komárne, n.f. maďarská 52. Jókaiho dni 42 750 25 000 58,48%
611 Amade maďarská Nagyvendégi Éva: Amade 18 550 10 000 53,91%
609 Amade maďarská Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015 89 940 48 000 53,37%
627 Internetová žurnalistika – Pro Netmedia maďarská Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk 67 900 35 000 51,55%
443 Fórum centrum pre regionálny rozvoj maďarská Chronológia národnostných a etnických menšín a vývoj sídelných jednotiek na území dnešnej Slovenskej republiky v období  1880-2011 23 600 10 000 42,37%
216 Občianske združenie Sine Metu maďarská Gombasecký letný tábor v Krásnohorskom  Podhradí 44 110 18 000 40,81%
391 NADÁCIA KATEDRA maďarská www.katedra.sk 32 000 13 000 40,63%
135 Pre kultúru regiónu, n.o. maďarská Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk 25 200 10 000 39,68%
537 PRO SAGA maďarská Szabad Újság 36 200 14 000 38,67%
923 Občianske združenie Fundament maďarská Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk 30 500 11 000 36,07%
1092 OBČIANSKE ZDRUŽENIE TANEČNÉ FÓRUM – ODBORNÉ TANEČNÉ ZDRUŽENIE  MAĎAROV NA SLOVENSKU maďarská Realizácia Celoštátnej prehliadky choreografií súborov ľudového tanca a jej semifinálových výberových kôl – 2015 45 905 15 000 32,68%
323 Spolok ANIMA Társaság maďarská Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia) 47 500 15 000 31,58%
1173 Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás maďarská, rómska, česká, … 2. Festival národnostných menšín 89 370 25 000 27,97%
544 PALATINUS maďarská Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA 38 000 10 000 26,32%

 

Hozzászólások

hozzászólás

1 thoughts on “Ki mennyiből gazdálkodhatott – 2015-ben

  1. Pingback: Ki mennyiből gazdálkodhatott - 2016 - Haraszti.sk

Comments are closed.