2015 – Ki mit szeretne…

Clip 2015A 2015-ös kulturális támogatások még nincsenek számszerűsítve, a mai napon csak azt lehet tudni, ki mire és mennyi támogatást kért az idei keretből. Az alábbi táblázatban a magyar kisebbség kiadói pályázatai vannak összegyűjtve.

És a folytatás: Kulturális támogatások 2015 – Ki mit kapott…

žiadateľ, adresa, číslo žiadosti   názov projektu   požadovaná dotácia schválená dotácia odporúčanie komisie
“Brencu”; Mlynská zem 501/11; 951 13 Branč;    Zoborvidék falvainak története dokumentumokban – Dejiny obcí Podzoborského regiónu v dokumentoch   6 128 Eur (184 597 Sk)   neodporučila
Alternatív személyiségfejlesztők társulása – Spolok alternatívnych rozvíjateľov osobnosti; Kvačalova 21; 821 08 Bratislava – Staré Mesto;    Hudba, ktorá spája – A zene, amely összeköt   5 126 Eur (154 426 Sk)   neodporučila
Amade; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;    Vydávanie a distribúcia mesačníka Új Nő v roku 2015   89 940 Eur (2 709 532 Sk)   odporučila
Amade; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;    www.ujno.sk   25 100 Eur (756 163 Sk)   odporučila
Amade; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;    Nagyvendégi Éva: Amade   18 550 Eur (558 837 Sk)   odporučila
Amade; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;    Katalin L. Horváth: Kukkonia (Kukkonia)   16 410 Eur (494 368 Sk)   odporučila
CSAVAR; Športova 406; 946 31 Chotín;    “Együtt egymásért” -” Spolu a navzájom”   12 675 Eur (381 847 Sk)   neodporučila
Csemadok – Základná organizácia Čebovce; Čebovce; 991 25 Čebovce;    Az ezeréves tölgy – Zborové skladby venované Speváckemu zboru maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa za uplynulých 50 rokov   3 890 Eur (117 190 Sk)   odporučila
Csemadok – Základná organizácia Čebovce; Čebovce; 991 25 Čebovce;    Rozvoj prvého hudobného portálu pre maďarskú národnostnú menšinu na Slovensku – aTEMPO.sk   22 615 Eur (681 299 Sk)   neodporučila
Csemadok – Základná organizácia Čebovce; Čebovce; 991 25 Čebovce;    Vznik online databázy životného diela skladateľa Jenő Szíjjártó   3 045 Eur (91 734 Sk)   neodporučila
Csemadok oblastný výbor . Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku; Kossutha 3; 945 01 Komárno;    Multi-kulti festival   5 000 Eur (150 630 Sk)   neodporučila
Csemadok- Základná organizácia Bratislava – Petržalka; Námestie 1. mája 10-12; 815 57 Bratislava – Staré Mesto;    Vytvorenie filmu, nalisovanie na dvd nosičov. Názov filmu: “Namiesto pomníkov pamätník”   23 985 Eur (722 572 Sk)   neodporučila
Csemadok Základná organizácia Hurbanovo; Nám. M. Konkoly-Thege č. 3; 947 01 Hurbanovo;    PARABOLA   9 500 Eur (286 197 Sk)   neodporučila
Človek v ohrození; Pražská 11; 811 04 Bratislava – Staré Mesto;    Podpora vzájomného porozumenia medzi národnostnou väčšinou a menšinami prostredníctvom mediálnej výchovy   5 000 Eur (150 630 Sk)   odporučila
Deltoton; Fedákova 4; 841 02 Bratislava – Dúbravka;    www.szlomasport.sk – Športový život Maďarov v (Česko)Slovensku od 1945 až po súčasnosť   3 800 Eur (114 479 Sk)   odporučila
Deltoton; Fedákova 4; 841 02 Bratislava – Dúbravka;    Kultúrne a ekonomické faktory životného štýlu Maďarov, Slovákov a Rómov   5 300 Eur (159 668 Sk)   neodporučila
Diákhálózat-Študentská sieť; Klariská 7; 811 03 Bratislava – Staré Mesto;    Alma Mater   7 000 Eur (210 882 Sk)   odporučila
Divadelné združenie Thália-Thália Színházi Társulás; Timonova 3; 040 01 Košice – Staré Mesto;    2. Festival národnostných menšín   89 370 Eur (2 692 361 Sk)   odporučila
Divadlo Thália Színház; Timonova 3; 040 01 Košice – Staré Mesto;    Modernizácia (výmena) webstránky divadla   1 550 Eur (46 695 Sk)   neodporučila
DURVACREW; Komenského 488/18; 929 01 Dunajská Streda;    Tollas rádió   28 746 Eur (865 990 Sk)   neodporučila
EDUPRO; Štrková 25; 940 71 Nové Zámky;    VARJOS –CD nahrávka   8 950 Eur (269 628 Sk)   neodporučila
FABOTÓ; Sídl. P.O.Hviezdoslava 28/28; 079 01 Veľké Kapušany;    Hudobný CD nosič   2 560 Eur (77 123 Sk)   neodporučila
Fórum centrum pre regionálny rozvoj; Parková 4; 931 01 Šamorín;    Szoborsorsok. Szlovákia magyar vonatkozású emlékműveinek képes története – Osudy sôch. Obrazová história maďarských pomníkov na Slovensku – The Fate of Statues. Visual History of Hungarian Monuments in Slovakia   9 896 Eur (298 127 Sk)   neodporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue)   22 719 Eur (684 433 Sk)   odporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Szent Háromság egy Isten dicsőségére… A Szentháromság kultusza a szlovákiai Kisalföld népi vallásosságában a szakrális kisemlékek tükrében    9 172 Eur (276 316 Sk)   odporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Mindennapok tudománya – Veda pre všetkých. Popularizácia vedy prostredníctvom krátkych filmov   8 132 Eur (244 985 Sk)   odporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Acta Ethnologica Danubiana 17   6 204 Eur (186 902 Sk)   odporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Populáris kultúra (Populárna kultúra – elektronická kniha )   5 200 Eur (156 655 Sk)   odporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban – Kronika jedného krátkeho roku. Maďari na Slovensku v roku 1938 -e-book   3 650 Eur (109 960 Sk)   odporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Všetko, čo chceme vedieť o Maďaroch (madari.sk)   8 380 Eur (252 456 Sk)   neodporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Fórum spoločenskovedná revue 2015   8 314 Eur (250 468 Sk)   neodporučila
Fórum inštitút pre výskum menšín; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Erdélyi menekültek a mai Szlovákia területén. (Adalékok az első világháborús migráció történetéhez)   5 870 Eur (176 840 Sk)   neodporučila
Galantské osvetové stredisko; Bratislavská 1458/71; 924 01 Galanta;    KULTÚRA NÁS SPÁJA Multikultúrny festival   5 270 Eur (158 764 Sk)   odporučila
Galantské osvetové stredisko; Bratislavská 1458/71; 924 01 Galanta;    TANEČNÉ TVORIVÉ DIELNE   1 210 Eur (36 452 Sk)   odporučila
Gemer-malohontský muzeálny spolok; Železničiarska 1; 979 01 Rimavská Sobota;    Gömörország   21 456 Eur (646 383 Sk)   odporučila
Gemer-malohontský muzeálny spolok; Železničiarska 1; 979 01 Rimavská Sobota;    Fekete-e a fekete sas?   4 060 Eur (122 312 Sk)   odporučila
Gemer-malohontský muzeálny spolok; Železničiarska 1; 979 01 Rimavská Sobota;    Gömörország – rozvoj webovej stránky   1 000 Eur (30 126 Sk)   neodporučila
Gemerské osvetové stredisko; Betliarska 8; 048 01 Rožňava;    II. Gemer tancuje   3 160 Eur (95 198 Sk)   odporučila
Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote; Jesenského 5; 979 01 Rimavská Sobota;    ŽIVOT V POHYBE V. ročník – festival tanca, hudby a spevu   1 425 Eur (42 930 Sk)   odporučila
Gemerský mládežnícky spolok – Gömöri Ifjúsági Társaság; Penzión Jozefína, č. d. 113; 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka;    Rozvoj kultúrno-informačného portálu Rozsnyó-vidék v roku 2015   8 040 Eur (242 213 Sk)   odporučila
Gemerský mládežnícky spolok – Gömöri Ifjúsági Társaság; Penzión Jozefína, č. d. 113; 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka;    Rozvoj tolerancie rómskej a maďarskej menšiny na Spojenej škole J. A. Komenského 5, Rožňava   5 300 Eur (159 668 Sk)   neodporučila
Glória, Spolok maďarských katolíckych duchovných na Slovensku; Jilemnickeho 4; 903 01 Senec;    REMÉNY   10 000 Eur (301 260 Sk)   odporučila
HODNOTY – ÉRTÉKEK; Námestie Mieru 5; 045 01 Moldava nad Bodvou;    “Ahonnan elindulta…” Hodossy Gyula portré “Odkiaľ som vyšiel…” Gyula Hodossy portrét   8 090 Eur (243 719 Sk)   odporučila
HODNOTY – ÉRTÉKEK; Námestie Mieru 5; 045 01 Moldava nad Bodvou;    “Ahonnan elindultam…” Cs. Tóth Erzsébet portré “Odkiaľ som vyšiel…” Erzsébet Cs. Tóth portrét   8 090 Eur (243 719 Sk)   odporučila
HODNOTY – ÉRTÉKEK; Námestie Mieru 5; 045 01 Moldava nad Bodvou;    “Ahonnan elindultam…” Tóth Károly portré “Odkiaľ som vyšiel…” Károly Tóth portrét   8 090 Eur (243 719 Sk)   odporučila
HODNOTY – ÉRTÉKEK; Námestie Mieru 5; 045 01 Moldava nad Bodvou;    “Ahonnan elindultam…” Havasi József portré “Odkiaľ som vyšiel…” József Havasi portrét   8 000 Eur (241 008 Sk)   odporučila
Inštitút pre odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, n.o.; Európska trieda 7; 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce;    Spoznaj slovenskú drámu – preklad dnešnej slovenskej drámy do maďarského jazyka V.   6 700 Eur (201 844 Sk)   neodporučila
Internetová žurnalistika – Pro Netmedia; Korzo Bélu Bartóka 790; 929 01 Dunajská Streda;    Menšinová kultúra na stránkach www.parameter.sk   67 900 Eur (2 045 555 Sk)   odporučila
Internetová žurnalistika – Pro Netmedia; Korzo Bélu Bartóka 790; 929 01 Dunajská Streda;    magyarsuli.sk   10 200 Eur (307 285 Sk)   neodporučila
Jókaiho nadácia – Jókai Alapítvány; Petőfiho 1; 945 01 Komárno;    Vydávanie divadelného odborného časopisu KULISSZÁK   6 650 Eur (200 338 Sk)   neodporučila
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE; Fatranská 3; 949 01 Nitra;    Parta moja, parta – Pártám, pártám, búra hajló párta    5 200 Eur (156 655 Sk)   odporučila
Kukkonia; Štúrova 1090/7; 929 01 Dunajská Streda;    Príprava dokumentárneho filmu o Žitnom ostrove   12 300 Eur (370 550 Sk)   odporučila
Kulturná brigáda – Šamorín – (KBŠ); Slnečnicová 507/16 931 01 Šamorín;    Deja vu Party 2015   5 000 Eur (150 630 Sk)   neodporučila
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria; Hlavná 52; 045 01 Moldava nad Bodvou;    Lagzi, lagzi- lakodalom / Takmer zabudnuté svadobné zvyky   4 560 Eur (137 375 Sk)   neodporučila
Kulturný spolok – KUTTYOMFITTY – Kulturális Egyesület; Nám. 1. mája 363/16; 930 28 Okoč;    Betlehemská hviezda – Betlehem csillaga CD   4 250 Eur (128 036 Sk)   odporučila
Kultúrny spolok Anser – Anser Társaság; Dunajská 25; 931 01 Šamorín;    Detská literatúra na stránkach časopisu Kabóca   12 500 Eur (376 575 Sk)   odporučila
Kultúrny spolok Anser – Anser Társaság; Dunajská 25; 931 01 Šamorín;    Webová stránka Kabóca   10 400 Eur (313 310 Sk)   neodporučila
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.; Bacsákova 240/13; 929 01 Dunajská Streda;    Vývoj webovej stránky inštitútu, a internetových databáz   7 200 Eur (216 907 Sk)   odporučila
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.; Bacsákova 240/13; 929 01 Dunajská Streda;    Horváth Lajos–Nagy Attila–Varga László: Császári és királyi hadifogolytáborok a Csallóközben / Cisárske a kráľovné vojnové tábory na Žitnom ostrove (1914–18)   6 125 Eur (184 522 Sk)   odporučila
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.; Bacsákova 240/13; 929 01 Dunajská Streda;    Ág Tibor: Cserepek (Črepiny)   2 460 Eur (74 110 Sk)   odporučila
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o.; Bacsákova 240/13; 929 01 Dunajská Streda;    Stirber Lajos: Minden, ami nevelés (Všetko, čo je výchova)   2 500 Eur (75 315 Sk)   neodporučila
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok MV Košice; Kováčska 38; 040 01 Košice – Staré Mesto;    VIII.Folklórny deň národností žijúcich v Košiciach s ochutnávkou tradičných jedál.   4 250 Eur (128 036 Sk)   odporučila
Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku-Csemadok MV Košice; Kováčska 38; 040 01 Košice – Staré Mesto;    TALENTI    11 800 Eur (355 487 Sk)   neodporučila
MASLOMEDIA Centrum II. 1670/b; 079 01 Veľké Kapušany;    MESÉLŐ IPOLY MENTE – ROZPRÁVAJÚCE SA POIPĽIE   11 750 Eur (353 981 Sk)   neodporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Görföl Jenő-Kovács László: Biblia pauperum. Válogatás a középkori falfestészet remekeiből (Listovanie v Biblii chudobných – ukážky zo stredovekého nástenného maliarstva na Slovensku)    8 800 Eur (265 109 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Tóth Mihály: Ki fuserálta el a jubileumi drámát? Kto sfušoval jubilejnú drámu?   6 500 Eur (195 819 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Ardamica Zorán: Kultúraolvasás (Čítanie kultúry)   5 800 Eur (174 731 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Fellinger Károly: Külön bejárat (Zadný vchod)   5 600 Eur (168 706 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Erdélyi Margit: Kommunikáció és személyköziség (Komunikácia a interpersonalita)   5 600 Eur (168 706 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Bettes István: Haikukorikú (Haikukikirikí)   4 900 Eur (147 617 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Zoltán Németh: Itinerárium (Itinerarium)   4 900 Eur (147 617 Sk)   odporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Pablo Urbányi: A százhuszonötödik (Stodvadsiaty piaty)   7 800 Eur (234 983 Sk)   neodporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Baka L. Patrik: Valós és fiktív világok (Reálne a fiktívne svety)   4 900 Eur (147 617 Sk)   neodporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Gágyor Péter: A szellem keservei (Náreky duchu)   4 900 Eur (147 617 Sk)   neodporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    H. Nagy Péter: Médiaterek Lady Gaga korában. Kalandozások a popkultúra területén (Mediálne priestory v dobe Lady Gaga. Potulky po priestoroch popovej kultúry)    4 900 Eur (147 617 Sk)   neodporučila
MEDIA NOVA M; Alžbetínske námestie 1203; 929 01 Dunajská Streda;    Nagy Csilla: Átkötések (Previazanosť)    4 900 Eur (147 617 Sk)   neodporučila
Mesto Fiľakovo; Radničná 25; 986 01 Fiľakovo;    Hudba: náš spoločný jazyk – Közös nyelvünk: a zene   9 650 Eur (290 716 Sk)   odporučila
Mesto Kráľovský Chlmec; L. Kossutha 99; 077 01 Kráľovský Chlmec;    Királyhelmeci néz(z)etek – Chlmecké názory   7 750 Eur (233 477 Sk)   odporučila
Mesto Sládkovičovo; Fučíkova 329; 925 21 Sládkovičovo;    Dokumemtárny film o barónovi Karlovi Kuffnerovi de Dioszegh, významnej židovskej osobnosti   3 800 Eur (114 479 Sk)   neodporučila
Mesto Šamorín; Hlavná 37; 931 01 Šamorín;    Hudba bez hraníc   11 070 Eur (333 495 Sk)   neodporučila
Mesto Veľké Kapušany sídl. L.N. Tolstého č. 1; 079 01 Veľké Kapušany;    Monografia mesta Veľké Kapušany – Nagykapos Város monográfiája   30 640 Eur (923 061 Sk)   odporučila
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne; Parkova 4.; 931 01 Šamorín;    Literárne večierky – stretnutia so súčasnými spisovateľmi   1 500 Eur (45 189 Sk)   neodporučila
Mestské kultúrne stredisko Veľký Meder; Komárňanská 18; 932 01 Veľký Meder;    Vytvorenie webovej stránky Mestského kultúrneho strediska   2 375 Eur (71 549 Sk)   neodporučila
Metamorfozis Hrdličková 12; 831 01 Bratislava – Nové Mesto;    The Dark Trip – cesta do tmy- Út a sötétbe   32 270 Eur (972 166 Sk)   neodporučila
NADÁCIA KATEDRA; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    KATEDRA – vedecký časopis pre maďarskú národnostnú menšinu v odbore pedagogiky   48 660 Eur (1 465 931 Sk)   odporučila
NADÁCIA KATEDRA; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    www.katedra.sk   32 000 Eur (964 032 Sk)   odporučila
Nadácia Petit Academy; Lazaretská 12; 811 08 Bratislava – Staré Mesto;    Kultúra ako nástroj pre zachovanie a rozvoj identity maďarskej národnostnej menšiny   58 188 Eur (1 752 957 Sk)   odporučila
Nadácia Petit Academy; Lazaretská 12; 811 08 Bratislava – Staré Mesto;    Literárne čítanie 2015   7 300 Eur (219 920 Sk)   odporučila
Neinvestičný fond Ifjú Szivek; Dostojevského rad 19; 811 09 Bratislava – Staré Mesto;    Vydanie retrospektívy profesionálnej tanečnej tvorby Maďarov na Slovensku na DVD   25 300 Eur (762 188 Sk)   odporučila
o. z. Minorma; Baštová 343/5 811 03 Bratislava – Staré Mesto;    Výskum ľudového umenia príslušníkov menšín etnografickej oblasti Gemer   11 100 Eur (334 399 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Ányosa Jedlíka; Dražovská 4; 949 74 Nitra;    Multikultúrny workshop a hodnoty národnostných menšín očami študentov vysokých škôl   8 820 Eur (265 711 Sk)   neodporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE ARS DANSANDI; č. 316; 929 01 Malé Dvorníky;    “Do tanca!” – Maďarský folklór zo Západného Slovenska   10 078 Eur (303 610 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Výstava historických fotografií židovského obyvateľstva v Galante.   6 050 Eur (182 262 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Gál Sándor: Napló   3 300 Eur (99 416 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Varga Imre Legszebb versei/ Najkrajšie básne Imre Vargu   2 900 Eur (87 365 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Lipcsei György: Szobrok/Sochy   2 800 Eur (84 353 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Z. Németh István: Legszebb versek   2 700 Eur (81 340 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Balázs F. Attila: Villon nyakkendője/ Kravata Villona   2 300 Eur (69 290 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Kiss Péntek József: Életpor/Môj život ko román   2 200 Eur (66 277 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Thiele Csekei Enikő: Szótár/Slovník   2 100 Eur (63 265 Sk)   odporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Szőrös Kő   10 000 Eur (301 260 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Jaroslava Blažková: Minka és Pizsaminka/Minka a Pyžaminka   3 900 Eur (117 491 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Jana Juranová: Rendezetlen ügy/Nevybavená záležitosť, prekladateľ: Horváth Erika   3 200 Eur (96 403 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Uršula Kovalyk: A műlovarnő/ Krasojazdkyňa, prekladateľ: Horváth Erika   3 000 Eur (90 378 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Tóth Elemérmeséi és versei/ Rozprávky a básne Eleméra Tótha   2 850 Eur (85 859 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Jakoby Gyula-Kulcsár Ferenc: Ezeregyéjszaka/Tisíc a jedna noc   2 700 Eur (81 340 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Strieženec Alex: Mi muzsikus lelkek/Muzikantská duša   2 700 Eur (81 340 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Jazyk, politika a symboly/Nyelv, politika és szimbólum   2 600 Eur (78 328 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Gál Sándor: A Most/Súčasnosť   2 500 Eur (75 315 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Számel Petra: Márai Sándor műveinek filmes adaptációi/Filmová adaptácia diel Sándora Máraiho   2 400 Eur (72 302 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Gágyor Péter: Fél (a) krajcár/Pol krajcara   2 350 Eur (70 796 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Jakubecz Márta: Szeretet a horizonton/ Láska na obzore   2 200 Eur (66 277 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Soóky László:Kóklerforradalom/Podvodník revolúcia   2 100 Eur (63 265 Sk)   neodporučila
Občianske združenie ART DANUBIUS; 853; 925 32 Veľká Mača;    Bodnár Gyula: A hátsó pad/Posledná ľavica   2 100 Eur (63 265 Sk)   neodporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS; Na pasekách 10; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Prevádzkovanie, vývoj a aktualizácia dvojjazyčnej webovej stránky www.pozsonyikifli.sk/www.bratislavskerozky.sk   39 900 Eur (1 202 027 Sk)   odporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS; Na pasekách 10; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    PRECHÁDZKY STARÝM PREŠPORKOM / SÉTA A RÉGI POZSONYBAN /SPAZIERGANG DURCH DEN ALTEN PRESSBURG   3 800 Eur (114 479 Sk)   odporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE BRATISLAVSKÉ ROŽKY – POZSONYI KIFLI POLGÁRI TÁRSULÁS; Na pasekách 10; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Iveta Maronek: Martinengo (Pozsonyi mesék – Bratislavské rozprávky)   9 830 Eur (296 139 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Cseh-ART; Železničná 178/11; 946 15 Tôň;    Vydanie prvého CD nosiča kapely Cseh Tamás Band   8 600 Eur (259 084 Sk)   odporučila
Občianske združenie ÉS Polgári Társulás; Hlavná 34.; 945 04 Komárno;    Láthatóság   28 500 Eur (858 591 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Fonográf; Generála Klapku č.64; 945 01 Komárno;    Vydanie nového CD nosiča speváčky Éva Korpás s názvom Virágos kenderem   10 500 Eur (316 323 Sk)   odporučila
Občianske združenie Fundament; Daxnerova 33; 979 01 Rimavská Sobota;    Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky gömörilap.sk   30 500 Eur (918 843 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Časopis Kalligram   29 000 Eur (873 654 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Szarka, László: A multietnikus nemzetállam 1918-1992 (Multietnický národný štát 1918-1992 )   9 000 Eur (271 134 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Tőzsér, Árpád: Erről az Euphorboszról beszélik (O tomto Euphorbovi hovoria)   7 300 Eur (219 920 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Tóth, László: Az ellopott nagymama (Ukradnutá babička)   6 900 Eur (207 869 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Ábrahám, Barna: Megmaradni vagy beolvadni? (Zostať sebou alebo splynúť?)   6 000 Eur (180 756 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    B. Mánya, Ágnes: Arcképek és homlokzatok (Portréty a priečelia)   5 800 Eur (174 731 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Gazdag, József: Egy futballfüggő naplójából (Z denníka futbalového závisláka)   5 500 Eur (165 693 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Szászi, Zoltán: A szokott helyen, hatkor (Na zvyčajnom mieste, o šiestej)   4 600 Eur (138 580 Sk)   odporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Demmel, József: Ľudovít Štúr   8 200 Eur (247 033 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Csehország története (Dejiny českých krajín)   7 400 Eur (222 932 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Tőzsér, Árpád: A Matrjosa-baba és az irodalomtudomány (Figúra Matrjošky a literárna veda)   7 300 Eur (219 920 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Gaucsík, István (ed.): Az állameszme kritikusa (Kritik štátnej idey)   6 500 Eur (195 819 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Štefan Šutaj – Szarka, László (eds.): Viták könyve (Kniha polemík)   5 400 Eur (162 680 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Pavel Vilikovský: Az első és az utolsó szerelem (Prvá a posledná láska)   5 300 Eur (159 668 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    N. Tóth, Anikó: Úlomky svetla   4 800 Eur (144 605 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Benyovszky, Krisztián: A Morgue utcától a Baker Streetig – és tovább (Od ulice Morgue k Baker Street – a ďalej)   4 800 Eur (144 605 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Viktor Fischl: Kafka Jeruzsálemben (Kafka v Jeruzaleme)   4 500 Eur (135 567 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Martin C. Putna: János nevében (V mene Jána)   4 500 Eur (135 567 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Monika Kompaníková: Az ötödik hajó (Piata loď)   4 400 Eur (132 554 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Varga, Imre (ed.): Tölgyfa-testvér (Brat Dub)   4 300 Eur (129 542 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Veres, István: Dandaranda   4 000 Eur (120 504 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Kalligram; Hlavná 37/19; 929 01 Dunajská Streda;    Szalay, Zoltán: Drahí vendelíni   3 200 Eur (96 403 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Krásny Spiš; Námestie Majstra Pavla 30; 054 01 Levoča;    Odchody menšín zo Spiša.   7 180 Eur (216 305 Sk)   odporučila
Občianske združenie KREDIV; Sv. Gorazda 1475; 951 31 Močenok;    Zdvihnime oponu!   6 096 Eur (183 648 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Minority; Šoltésovej 6; 811 08 Bratislava – Staré Mesto;    V spoločnej krajine. Slovensko-maďarsko-rómske vzťahy vo folklóre.;    14 250 Eur (429 296 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Minority; Šoltésovej 6; 811 08 Bratislava – Staré Mesto;    Tavaszi szél vizet áraszt …. Jarný vietor vody vzdúva … VII. – CD   3 325 Eur (100 169 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Mladá Rossija; Tatranská 45; 974 11 Banská Bystrica;    Mládežnícka konferencia 5. ročník   5 690 Eur (171 417 Sk)   odporučila
Občianske združenie Na´conxypan; Boriny 1381/39; 929 01 Dunajská Streda;    Databáza improvizovanej hudby   2 550 Eur (76 821 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Nesvadčanov – Naszvadiak Polgári Egyesülete; Jánošíková 19; 946 51 Nesvady;    Vydávanie spoločenského mesačníka NOVUM NASWOD   4 400 Eur (132 554 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Janković Nóra: Zbierka noviel   5 200 Eur (156 655 Sk)   odporučila
Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Vydanie zbierky rozhovorov: Vannak nők   9 785 Eur (294 783 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Rozšírenie webstránky o informácie a ochranu práv maďarských detí na Slovensku   7 600 Eur (228 958 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Zbierka štúdií o ženskej literatúre   4 370 Eur (131 651 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Phoenix – Phoenix Polgári Társulás; Pri Šajbách 14/A; 831 06 Bratislava – Nové Mesto;    Bolgár Katalin: A történelem peremén   4 085 Eur (123 065 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Pre Šamorín; Hlavná 39; 931 01 Šamorín;    Festival tradícií a folklóru národnostných menšín – III. ročník Spoznávaním k tolerancii   15 000 Eur (451 890 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Rovás Kuzmányho 11; 040 01 Košice – Staré Mesto;    “Otto” – umelecká monografia k 50. narodeninám výtvarníka Mgr.art. Otta Szabóa    11 400 Eur (343 436 Sk)   odporučila
Občianske združenie Rovás Kuzmányho 11; 040 01 Košice – Staré Mesto;    ROVART – Trojjazyčný portál súčasného umenia, Virtuálna galéria združenia ROVÁS    9 000 Eur (271 134 Sk)   odporučila
Občianske združenie Sine Metu; Krátka 97.; 946 37 Moča;    All Stars – Najvačšia hudobná koprodukcia maďarských umelcov na Slovensku   8 925 Eur (268 875 Sk)   odporučila
Občianske združenie Sine Metu; Krátka 97.; 946 37 Moča;    Gombasecký denník “Vadalma”   4 250 Eur (128 036 Sk)   odporučila
Občianske združenie Sine Metu; Krátka 97.; 946 37 Moča;    Miért nem beszélünk másról? – Prečo nehovoríme o iných veciach?   6 480 Eur (195 216 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Sine Metu; Krátka 97.; 946 37 Moča;    L’Entrée   5 700 Eur (171 718 Sk)   neodporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY – HAGYOMÁNYOK ÉS ÉRTÉKEK POLGÁRI TÁRSULÁS; Žižkova 18.; 810 06 Bratislava – Staré Mesto;    Pokračovanie v rozvoji virtuálnej galérie s rozšírením obsahu a funkcionalít o stálej expozícii Imre Madácha v Dolnej Strehovej   7 100 Eur (213 895 Sk)   odporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY – HAGYOMÁNYOK ÉS ÉRTÉKEK POLGÁRI TÁRSULÁS; Žižkova 18.; 810 06 Bratislava – Staré Mesto;    Cesta anjela – Az angyal útja   7 000 Eur (210 882 Sk)   odporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY – HAGYOMÁNYOK ÉS ÉRTÉKEK POLGÁRI TÁRSULÁS; Žižkova 18.; 810 06 Bratislava – Staré Mesto;    Acta Museologica Hungarica V. -zbornik   5 900 Eur (177 743 Sk)   odporučila
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TRADÍCIE A HODNOTY – HAGYOMÁNYOK ÉS ÉRTÉKEK POLGÁRI TÁRSULÁS; Žižkova 18.; 810 06 Bratislava – Staré Mesto;    Ženská otázka a uhorská spoločnosť v druhej polovivi 19. storočia   7 100 Eur (213 895 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    MIZUJS? – časopis pre deti a mládež maďarskej národnosti žijúcej na Slovensku   34 700 Eur (1 045 372 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Fodor Péter: Aranykert (Zlatá záhrada)   10 850 Eur (326 867 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Tóth Elemér: Dúdoló (Pospevovanie)   6 750 Eur (203 351 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Kulcsár Sz. Zsuzsanna: Adalékok Nemesócsa történetéhez II. (Dodatky k dejinám Zemianskej Olče II.)   6 050 Eur (182 262 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Sárközy Miklós: Vámbéry   5 700 Eur (171 718 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Juhász L. Ilona: Örök mementó. A holokauszt emlékjelei Dél-Szlovákiában (Večné memento. Pamiatky holokaustu na Južnom Slovensku)   4 800 Eur (144 605 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Komjáti Zoltán Igor: Egyetértésben a közös érdekért (Dohoda v spoločnom záujme)   4 000 Eur (120 504 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Gágyor Péter: Kísért a kísértés (Pokušenie mátoží)   3 250 Eur (97 910 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    László Koncsol: Bagatellek (Bagateľ)    2 200 Eur (66 277 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Halgas András: Az 1965-ös árvíz Kulcsodon (Povodeň v roku 1965 v obci Kľúčovec)    1 750 Eur (52 721 Sk)   odporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Ladislav Herzog: Egy dunai hajós vallomása (Spoveď dunajského lodníka)(preklad: Vércse Miklós)   4 800 Eur (144 605 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Alajos Csicsay: Stafétabot (Štafetový kolík)   3 800 Eur (114 479 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Keller László (zostavil): Megcsalt reményünk (Oklamaná nádej)    3 200 Eur (96 403 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Csóka Ferenc: Téridő színház (Divadlo priestoru a času)   3 000 Eur (90 378 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Bottka Mária: Sibír – V zajatí – Návrat domov   2 850 Eur (85 859 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Árpád Zirig: Fűzfák árnyékában (V tieni vŕb)    2 200 Eur (66 277 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Vámbéryho – Vámbéry Polgári Társulás – Vámbéry Civil Association; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Gyüre Lajos: Harmadnapon – új versek (Na tretí deň – nové básne)    2 200 Eur (66 277 Sk)   neodporučila
Občianske združenie za Gútu – Gútáért Polgári Társulás; Radnótiho 46; 946 03 Kolárovo;    Portál magyariskola.sk   9 300 Eur (280 172 Sk)   neodporučila
Občianske združenie za Gútu – Gútáért Polgári Társulás; Radnótiho 46; 946 03 Kolárovo;    Tvorba a rozvoj informačnej webovej stránky Guta.eu   7 600 Eur (228 958 Sk)   neodporučila
Občianske združenie Zlatý rez; Krátka 2152/5; 929 01 Dunajská Streda;    Maďarská poézia v 20. storočí   4 850 Eur (146 111 Sk)   neodporučila
Obec Ižkovce; Hlavná 56; 076 72 Ižkovce;    A szó elszáll … Slová odveje vietor …   2 600 Eur (78 328 Sk)   odporučila
Obec Ladice; Hlavná 219; 951 77 Ladice;    Lédec az idők sodrásában/ Ladice v premenách času   5 100 Eur (153 643 Sk)   odporučila
Obec Lipovník; Lipovník 164; 049 42 Lipovník;    A hársfák árnyékában (Hárskút kulturális, gazdasági és szellemi élete) V tieni lipy (Kultúrny, hospodársky a duchovný život v Lipovníku)    9 834 Eur (296 259 Sk)   odporučila
Obec Moča; 168; 946 37 Moča;    Maďarsko – poľská spolupráca v oblasti kultúry   7 600 Eur (228 958 Sk)   neodporučila
Obec Nižná Olšava; Nižná Olšava 100; 090 32 Nižná Olšava;    “Folklórny festival tolerancie a porozumenia”   7 274 Eur (219 121 Sk)   odporučila
OV Csemadok Veľký Krtíš; Cesta slobody 457; 991 28 Vinica;    Mesačník Kürtös   16 075 Eur (484 275 Sk)   neodporučila
PALATINUS; Nádvorie Európy 1; 945 01 Komárno;    Litomericzky Nándor – ARS ARCHITECTURA   38 000 Eur (1 144 788 Sk)   odporučila
Pečať mesta Šahy-Ipolyság város pecsétje-Sigillum oppidi Saag; Hlavné námestie 1; 936 01 Šahy;    Stretnutia v Poiplí   8 000 Eur (241 008 Sk)   odporučila
Pre kultúru regiónu, n.o.; Fatranská 655/4; 949 01 Nitra;    Rozšírenie pôsobnosti portálu www.bumm.sk   25 200 Eur (759 175 Sk)   odporučila
Priateľka – Barátnő; Blažov 96; 929 01 Kútniky;    netBarátnő   26 600 Eur (801 352 Sk)   odporučila
Pro museum – Združenie na podporu múzejníckej činnosti v Komárne; Námestie generála Klapku 9; 945 05 Komárno;    Vydanie štúdií Mihálya Máczu   5 985 Eur (180 304 Sk)   odporučila
PRO SAGA Športová 187; 925 81 Diakovce;    Szabad Újság   36 200 Eur (1 090 561 Sk)   odporučila
PRO SAGA Športová 187; 925 81 Diakovce;    Csallóköz – Žitný ostrov kultúrno-spoločenský týždenník   32 200 Eur (970 057 Sk)   odporučila
PRO SAGA Športová 187; 925 81 Diakovce;    Vladislav Kmeť: A csallóközi olimpikonok arcképcsarnoka (Galéria olympionikov zo Žitného ostrova)   5 700 Eur (171 718 Sk)   odporučila
Pro Scholis – Za rozvoj verejného školstva v mikroregiónoch Gemera a Novohradu – Pro scholis – Gömör és Nógrád Kistérségi Közoktatás – fejlesztéseért; Daxnerova 35-37; 979 01 Rimavská Sobota;    Metodická príručka k vyučovaniu predmetu regionálna výchova na ZŠ s vjm – Módszertani kézikönyv a helyi és regionális értékekre nevelés tantárgy tanításához.   2 066 Eur (62 248 Sk)   odporučila
Prudentia, n.o.; Priateľstva 13/28; 945 01 Komárno;    SOCRATA.SK – KLASTER MAĎARSKEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU   141 394 Eur (4 259 636 Sk)   neodporučila
Regionálna rozvojová agentúra Šamorín; Hlavná 37; 931 01 Šamorín;    Gaudeamus omnes; Adventné a vianočné piesne z Karpatskej kotliny   5 415 Eur (163 132 Sk)   neodporučila
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH; Fr. Hečku 25; 934 47 Levice;    “Poskočme si…!”/Szökkenjünk, ugráljunk!- Dvojjazyčná metodická príručka k nácviku tanca III. časť   3 400 Eur (102 428 Sk)   neodporučila
Slovenská humanitná rada; Budyšínska 1; 831 03 Bratislava – Nové Mesto;    Carissimi   16 196 Eur (487 921 Sk)   odporučila
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno;    Tengerentúl a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa – audio CD Speváckeho zboru maďarských pedagógov Lajosa Vassa na Slovensku z repertoáru pripraveného na turné v Kanade a USA   3 800 Eur (114 479 Sk)   neodporučila
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno;    Torontótól Chicagóig – DVD z koncertného turné Speváckeho zboru maďarských pedagógov Lajosa Vassa na Slovensku   3 800 Eur (114 479 Sk)   neodporučila
Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa – Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno;    Upgrade webového portálu www.tanitokorus.eu   1 775 Eur (53 474 Sk)   neodporučila
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    OPUS – literárny, literárno-kritický, umelecký časopis maďarských spisovateľov na Slovensku   34 200 Eur (1 030 309 Sk)   odporučila
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Szlovákiai magyar szép irodalom 2015 (zost: Zoltán Hizsnyai a kol.) (Maďarská krásna literatúra na Slovensku 2015)   3 800 Eur (114 479 Sk)   odporučila
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku; Galantská cesta 658/2F; 929 01 Dunajská Streda;    Csanda Gábor–H. Nagy Péter (zost.): A kontextus végtelensége. Tanulmánykötet Tőzsér Árpád 80. születésnapjára (Nekonečnosť kontextu. Zbierka štúdií k 80-nám Árpáda Tőzséra)    2 200 Eur (66 277 Sk)   odporučila
Spolok ANIMA Társaság; Komárnická 20; 821 03 Bratislava – Ružinov;    Rozvoj internetovej televízie www.televizio.sk – Magyar Interaktív Televízió (Maďarská interaktívna televízia)   47 500 Eur (1 430 985 Sk)   odporučila
Spolok ANIMA Társaság; Komárnická 20; 821 03 Bratislava – Ružinov;    Szlovákiai Magyar Audiovizuális Adattár /Audiovizuálny archív Maďarov na Slovensku/   47 500 Eur (1 430 985 Sk)   odporučila
Spolok ANIMA Társaság; Komárnická 20; 821 03 Bratislava – Ružinov;    Csanaky Eleonóra: Az idő sodrában / Vo víre času   11 400 Eur (343 436 Sk)   neodporučila
Spolok ANIMA Társaság; Komárnická 20; 821 03 Bratislava – Ružinov;    Menšinová kultúra na umelecko-informačnom portáli AnimaPortál (www.animaportal.eu)   5 700 Eur (171 718 Sk)   neodporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Irodalmi Szemle   42 020 Eur (1 265 895 Sk)   odporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Tücsök   20 500 Eur (617 583 Sk)   odporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    www.irodalmiszemle.sk – online literárny časopis Irodalmi Szemle   15 800 Eur (475 991 Sk)   odporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Szunyog Zsuzsa : Mesemadarak (Rozprávkové vtáky)   4 512 Eur (135 929 Sk)   odporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Szalay Zoltán (zost. a edit.): Zsemle (Žemľa)   4 014 Eur (120 926 Sk)   odporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Fónod Zoltán : Mérlegen 2. (Na váhach 2.)   3 140 Eur (94 596 Sk)   odporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Jó Gazda   9 960 Eur (300 055 Sk)   neodporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Csanda Gábor (zost. a edit.): Berzeviczy Albert: Régi emlékek Sáros vármegyéből (1853–1870) (Spomienky na bývalú šarišskú župu (1853-1870))   3 149 Eur (94 867 Sk)   neodporučila
Spolok MADÁCH-MADÁCH EGYESÜLET; Devätinova 54; 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice;    Barlog Károly: E/ (E/)   2 558 Eur (77 062 Sk)   neodporučila
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti; Nám. sv. Štefana 296/6.; 929 01 Dunajská Streda;    Cserkész 2015 – mesačník maďarských skautov   11 250 Eur (338 918 Sk)   odporučila
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti; Nám. sv. Štefana 296/6.; 929 01 Dunajská Streda;    “Fordulj ki, fordulj!” Zbierka ľudových piesní, riekaniek a hier   3 800 Eur (114 479 Sk)   odporučila
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség – Zväz skautov maďarskej národnosti; Nám. sv. Štefana 296/6.; 929 01 Dunajská Streda;    Pltníci na Váhu v minulosti, vodní skauti dnes   4 180 Eur (125 927 Sk)   neodporučila
Szövetség a Közös Célokért – Združenie za spoločné ciele; Námestie Kossutha 3; 945 01Komárno Komárno;    Prevádzkovanie kultúrno-informačného portálu   5 700 Eur (171 718 Sk)   neodporučila
Šamorínčan; Hlavná 47/5; 931 01 Šamorín;    DS online   4 830 Eur (145 509 Sk)   neodporučila
Šamorínčan; Hlavná 47/5; 931 01 Šamorín;    Dvojjazyčný Šamorínčan   4 680 Eur (140 990 Sk)   neodporučila
Školská rada Združenia maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s VJM šaľa; Pázmaňa 48; 927 01 Šaľa;    Kto čo vie ? výmenný pobyt a vedomostné súťaže   1 300 Eur (39 164 Sk)   odporučila
TANDEM, n.o.; Mesačná 521/10; 945 01 Komárno;    dinamitportal.sk – 2015   4 000 Eur (120 504 Sk)   odporučila
TANDEM, n.o.; Mesačná 521/10; 945 01 Komárno;    Élet Játék – módszertani portál pedagógusoknak   4 070 Eur (122 613 Sk)   neodporučila
TEÁTRUM; Lipová 1; 945 01 Komárno;    15 év Déryné szekerén (15 rokov hosťovania)   3 550 Eur (106 947 Sk)   odporučila
TEÁTRUM; Lipová 1; 945 01 Komárno;    Válogatás a Grimm testvérek legszebb meséiből (Výber z najkrajších rozprávok bratov Grimmovcov)   2 400 Eur (72 302 Sk)   odporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Eruditio–Educatio (vedecký časopis PF Univerzity J. Selyeho v Komárne) – 10.ročník   7 125 Eur (214 648 Sk)   odporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Antalík Imrich – Korcsmáros Enikő: „Pénz, pénz, pénz“ – „Peniaze, peniaze, peniaze“ (rozvoj ekonomickej kultúry maďarskej menšiny – informačný materiál pre stredoškolákov v oblasti finančnej gramotnosti)   3 040 Eur (91 583 Sk)   odporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Vajda Barnabás–Gaucsík István (szerk.): Várostörténeti fejezetek a csehszlovák szocializmus korából. Az urbanizáció formái Dél-Szlovákiában. (Kapitoly z dejín miest za československého socializmu. Formy urbanizácie na juhu Slovenska)   2 660 Eur (80 135 Sk)   odporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Strédl Terézia: Tolerancia és a kommunikáció (Tolerancia a komunikácia)    2 660 Eur (80 135 Sk)   odporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Szlovák-magyar pedagógiai terminológiai kézikönyv Slovensko–maďarská pedagogická terminologická príručka    2 660 Eur (80 135 Sk)   odporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Medzinárodná vedecká konferencia RTF UJS „Identita človeka z pohľadu cirkvi a z pohľadu religionistického. “   5 510 Eur (165 994 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Tradícia a identita: výskum genealogických a rodových väzieb Rákócziovcov na území východného Slovenska   5 510 Eur (165 994 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    A jászói kolostorkert – monográfia Jasovská kláštorná záhrada – monografia    4 750 Eur (143 099 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Bakos Anita: A zene és zenei nevelés szerepe Williams szindrómás gyermekek életében. Hudba vo výchovno-vzdelávacom procese detí s Williamsovým syndrómom   2 660 Eur (80 135 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Horváthová Kinga: A szlovákiai és magyarországi közoktatási rendszerek összehasonlító vizsgálata (Komparácia školských systémov Slovenska a Maďarska)   2 660 Eur (80 135 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Andrea Puskás: Női identitás és feminista irodalomkritika (Ženská identita a feministická literárna kritika)   2 660 Eur (80 135 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    A beiskolázás optimális feltételei – a SJE TKK 2014-es tudományos szimpóziumának tanulmánykötete Podmienky optimálnej školskej pripravenosti – konferenčný zborník príspevkov vedeckého sympózia PF UJS 2014    2 660 Eur (80 135 Sk)   neodporučila
Univerzita J. Selyeho; Bratislavská cesta 3322; 945 01 Komárno;    Tudományos ismeretek alkalmazása az oktatásban élettanból, genetikából az élő szervezetek adaptációjáról és az életkörnyezetről – tanulmánykötet Uplatnenie vedeckých poznatkov z fyziológie a genetiky, adaptácie organizmov a životného prostredia vo vyučovaní – vedecký zborník   2 660 Eur (80 135 Sk)   neodporučila
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; Trieda Andreja Hlinku 1; 949 74 Nitra;    Partitúra   3 706 Eur (111 647 Sk)   odporučila
VEST-MUSIC&CULTURE; 58; 930 30 Báč;    Aktualizácia a správa webového portálu somorjaihirek.sk   15 330 Eur (461 832 Sk)   neodporučila
Vinohradnícka obec Mužla – Muzsla Hegyközség; Mužla 705; 943 52 Mužla;    www.muzlavin.sk   6 800 Eur (204 857 Sk)   neodporučila
Vox Juventae; Koceľova 12; 821 08 Bratislava – Ružinov;    Korkep.sk – kultúrno-spoločensko-politický multijazykový webový portál   12 000 Eur (361 512 Sk)   odporučila
Združenie Hedera; Gen. Klapku 11/6; 945 01 Komárno;    Hudobný CD album hud. skupiny Borostyán s názvom “Ha óriás lennék” /   4 500 Eur (135 567 Sk)   neodporučila
Združenie maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku – Történelemtanárok Társulása; Kolónia 15; 929 01 Kútniky;    „Muszkaföldön“. Felvidékiek visszaemlékezései a szovjet hadifogságra (Obyvatelia južného Slovenska v sovietskom zajatí. Spomienky na ťažké časy.)   4 220 Eur (127 132 Sk)   odporučila
Združenie maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku – Történelemtanárok Társulása; Kolónia 15; 929 01 Kútniky;    Szlovákiai magyar idővonal – Časová os Maďarov na Slovensku   9 500 Eur (286 197 Sk)   neodporučila
Združenie maďarských učiteľov dejepisu na Slovensku – Történelemtanárok Társulása; Kolónia 15; 929 01 Kútniky;    Video history – Výpovede vojnových zajatcov a účastníkov druhej svetovej vojny   9 140 Eur (275 352 Sk)   neodporučila
Združenie pre rozvoj regiónu – Régiófejlesztési Társulás; Sándora Petőfiho 27; 079 01 Veľké Kapušany;    Spoznajme svoje tradície a kultúrne hodnoty   7 500 Eur (225 945 Sk)   neodporučila
Združenie Veľké Kapušany a okolie /Nagykapos és Vidéke Társulás/; Čepeľ 64; 079 01 Veľké Kapušany;    MAGYARHÁZ   4 800 Eur (144 605 Sk)   odporučila
Zväz maďarských pedagógov na Slovensku / Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége; Elektrárenská 2; 945 01 Komárno;    PEDAGÓOGUSFÓRUM   19 000 Eur (572 394 Sk)   odporučila
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede; Biskupa Kondého 10; 929 01 Dunajská Streda;    Gyöngy a mélyből   2 850 Eur (85 859 Sk)   neodporučila

Hozzászólások

hozzászólás