Villamos elosztóhálózatok

 
Mit jelent az elosztóhálózatok megnevezésében a TN, TN-C (TNC), TN-S (TNS), TN-C-S, IT, TT megjelölés?
 
A kisfeszültségű elosztóhálózatok megnevezése a nemzetközi fogalomban nagybetűkkel történik, amelyek a következő jelentéssel bírnak.
az első betű – kifejezi a forráshoz – hálózathoz és a földeléshez való viszonyt:
 

T terre (francia) – a transzformátor semleges pontjának (csomópontjának) közvetlen földelése,

I insulation (angolul) – az összes fázisvezető földeléssel szembeni izolálása vagy nagy impedancián keresztül történő földeléssel való összekötése.

 

a második betű – a készülékkel való kapcsolatot fejezi ki – az elosztórendszerben lévő élettelen részek és a földelés:

T terre (francia) – az elektromos készülék közvetlen csatlakoztatása (földelése) a földeléshez, függetlenül a hálózat bármely pontjának földelésétől,

N semleges (angol), neutre (francia) – a készülék élettelen részeinek közvetlen csatlakoztatása a hálózat egy földelt semleges pontjához (csomópontjához) egy védővezetővel.

 

harmadik betű(k) – a semleges és a védővezetők elrendezését fejezi ki:

C combinated (angol), combiné (francia) – a nullavezető és a védővezető funkciójának kombinálása,

S separated (angol), separé (francia) – a semleges vezető funkciójának elválasztása a védővezetőtől.

 

Hálózati nevek:

 
TN elektromos elosztóhálózat földelt forrásponttal. Az elektromos készülékek nem élő részei ehhez a ponthoz csatlakoznak,
TN-C Olyan TN hálózat, amelyben a nullavezető és a védővezető funkciói a hálózat teljes területén egyetlen vezetőben (PEN) vannak egyesítve,
Elosztóhálózatok
TN-C
 
TN-S TN hálózat, amelyben a védővezető (PE) és a nullavezető (N) két külön vezető,
Elosztóhálózatok
TN-S
 
TN-C-S TN hálózat, amelyben a kombinált vezető (PEN) az első részben van, a védő- és a nullavezető pedig külön-külön és külön-külön a második részben,
Elosztóhálózatok
TN-C-S
 
Az IT-hálózatban az összes feszültség alatt álló rész a földtől elszigetelve van, vagy egyetlen, impedanciával összekapcsolt pont van a földdel összekötve. Az elektromos készülékek nem élő részei egyenként vagy csoportosan vannak a földeléshez csatlakoztatva,
IT
 
TT elektromos elosztóhálózat, amelyben a forráscsomópont közvetlenül földelve van, és a védendő elektromos berendezések nem élő, vezető részei a hálózati földelőelektródáktól függetlenül elektromosan a földelőelektródákhoz csatlakoznak.
Elosztóhálózatok
TT

Hozzászólások

hozzászólás