Elektronikai betűszó- mozaikszó- és rövidítés-szótár

 

A4WP

Alliance for Wireless Power

Mágneses rezonancia elvén működő vezetékmentes energiaátviteli szabvány(tervezet) mobileszközök vezetékmentes töltéséhez

AAF

Anti Aliasing Filter

Szűrő az AD-konverzió során az alulmintavételezésből adódó hiba megelőzésére

AC

Alternating Current

Eredetileg „váltakozóáram”, de rövidítés-összetételekben csak „váltakozó”-t jelent (pl. 12 VAC → 12 V-os váltakozófeszültség)

ACC

ACCumulator

Jellegzetes CPU-regiszter, tipikusan az ALU-műveletek (egyik) operandusa, és a művelet eredménye is benne jelenik meg

ACIM

AC Induction Motor

Váltakozóáramú indukciós motor

ACK

ACKnowledge

Visszaigazolás (például üzenet vagy parancs vételének automatikus nyugtázása) párbeszédes (handshake) működésű interfészekben

ADAS

Advanced Driver Assistance System

Autóba épített, fejlett vezetéstámogató rendszer

ADC

Analog Digital Converter

Analóg (feszültség, áram) bemenetet a jellel arányos értékű kóddá átalakító eszköz, AD-átalakító

ADSL

Asymmetric DSL

Gyors le- és lassabb feltöltési sebességű (aszimmetrikusan megosztott sávszélességű) DSL

AES (1)

Advanced Encryption Standard

Az USA szabványhivatala által szabványosított, szimmetrikus kulcsú adattitkosítási eljárás, a DES továbbfejlesztése

AES (2)

Audio Engineering Society

A hangtechnikai mérnökök nemzetközi szakmai szervezete

AFC

Automatic Frequency Control

Automatikus frekvenciaszabályozás

AFE

Analog Front End

Analóg céláramkör, az analóg jel előfeldolgozására egy digitális feldolgozású rendszer bemenetén. (Jelkondícionálás, impedanciaillesztés, gyakran az ADC-t is beleértve)

AGC

Automatic Gain Control

Automatikus erősítésszabályozás

aGPS

Assisted GPS

Olyan GPS-vevőkészülék, amelyben a TTFF lerövidítésére mobilhálózatról szerzett kisegítő információt használnak

AI 

Artificial Intelligency

„Mesterséges intelligencia”. Az IT-tudomány egyik részterülete, célja a humán intelligenciához hasonló gépi viselkedés megvalósítása.

ALU

Arithmetic Logic Unit

CPU műveletvégző egysége

AM

Amplitude Modulation

Amplitudómoduláció

AMOLED

Active Matrix OLED

Aktív meghajtású képpontokból álló OLED

ANSI

American National Standars Institute

USA szabványügyi hivatal

ARIB

Association of Radio Industries and Businesses

Japán vezetékmentes távközlési szakmai és szabványszervezet

ARM

 

CPU és MCUarchitektúra IP-ket fejlesztő brit cég

ARPA

Advanced Research Projects Agency

DARPAelődszervezete

ASCII

American Standard Code of Information Interchange

Elterjedt (7 bites, tehát 27=128 jelet megkülönböztetni képes karakterkódolási rendszer. Az angol ABC-n alapul

ASIC 

Application Specific IC

Alkalmazásspecifikus IC, egy adott funkcióra tervezett céláramkör

ASK   

Amplitude Shift Keying

Digitális AM

ASR

Automatic Speech Recognition

gépi beszédfelismerés

ASSP

Application Specific Standard Part

Konkrét alkalmazásra kifejlesztett, szabványos alkatrész

AT

Advanced Technology

Az IBM PCtovábbfejlesztése, 16 bites CPU (Intel 80286), 16 bites AT-busz, 1 MB RAM – “múzeumi tárgy”

ATA/ATAPI

AT Attachment

A számítógépek tömegtárolóinak illesztésére alkalmas interfész.

ATM (1)

Automatic Teller Machine

készpénzautomata

ATM (2)

Asynchronous Transfer Mode

Az ANSI és az ITU által javasolt aszinkron hálózati adatátviteli eljárás

AZ   

Auto Zero

Automatikus nullapont-korrekcióval ellátott áramkör

BACnet

Building Automation and Control Network

Épületautomatizálási célú hálózati protokoll

BCD

Binary Coded Decimal

Olyan decimális számábrázolás, amelyben az egyes számjegyeknek (legalább) négybites bináris kódot feleltetnek meg

BGA

Ball Grid Array

Nagy kivezetésszámú félvezetők tokozási technológiája, az alkatrész hasa alatt sűrű, négyzethálós elrendezésű, újraolvasztással (reflow) kötődő forraszanyag-gömböcskékből kialakított kivezetésekkel

BICMOS

Bipolar CMOS

A bipoláris és CMOS-technológiákat ötvöző, rendszerint „kevert jelű” – analóg és digitális – IC-technológia

BJT

Bipolar Junction Transistor

Bipoláris rétegranzisztor (npn vagy pnp rétegsorrendű lehet)

BLDC

BrushLess DC (motor)

Kefe nélküli DC-motor, amelyben a mágneses tér irányváltását nem mechanikus kommutátor, hanem a forgórész mágnestere által vezérelt elektronikus kapcsolórendszer (FOC) végzi

BOM

Bill of Materials

Alkatrészjegyzék

BOR   

Brown Our Reset

Egy processzor tápfeszültségének megengedett szint alá csökkenésekor keletkező bizonytalan programállapot megelőzésére szolgáló újraindítás

BSc

Bachelor of Sciences

Alapfokú egyetemi képzettség valamilyen természettudományos területen

BSEE   

Bachelor of Electronic Engineering

Villamosmérnöki BSc-fokozat

BTU   

British Thermal Unit

Hagyományos, nem metrikus brit hőenergia-egység (1055 Joule)

CAD

Computer Aided Design 

Számítógéppel támogatott tervezés

 CAGR

Compounded Annual Growth Rate

Több év növekedési értékéből számított, átlagos éves növekedési arány (közgazd.)

CAM

Computer Aided Manufacturing  

Számítógéppel támogatott gyártás

CAMAC

Computer Aided Measurement and Control

Számítógépes mérés és automatizálás (a számítógépes mérésadatgyűjtés első, átfogó, szabványosított rendszere, )

CAN

Controller Area Network (Bus)

Általában járműveken és ipari rendszerekben rövid üzeneteket nagy megbízhatósággal továbbító adathálózat, CAN-busz

CAP

CAPacitor

Kondenzátor

CAPEX

Capital Expenses

Épületek vagy berendezések beszerzésének, építésének vagy felújításának költsége

CAS

Column Address Strobe

Oszlopcímzés kiválasztójele sor- és oszlopcímzésű (rendszerint DRAM) memóriáknál

CASE

Computer Aided Software Engineering

Számítógéppel támogatott szoftvertervezés

CCD

Charge Coupled Device 

Töltéscsatolású eszköz – analóg kimenetű képátalakító eszköz

CCW

Counter ClockWise

Az óramutató járásával ellentétes forgásirányú

CD

Compact Disc

Az első széles körben elterjedt optikai tárolólemez-szabvány

CDMA  

Code Division Multiple Access

„Kódoláson alapuló megosztott csatornahasználat” – sok mobiltelefon-szabvány aéltal használt módszer, amellyel több felhasználó használhatja szimultán ugyanazt a kommunikációs csatornát.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (fr)

Európai elektrotechnikai szabványügyi bizottság

CERN

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (fr)

Az euurópai nukleáris fizikai kutatóintézet (European Organization for Nuclear Research) eredeti neve, amelyből a közismert rövidítés származik.

CFC

Chloro-fluor-carbon

Halogénezett szénhidrogének csoportja, erős üvegházhatású gázok

CISC

Complex Instruction Set Computer

 Összetett utasításkészletű számítógép (a náluk később feltalált RISC számítógépektől való megkülönböztetésül „utólag” nevezték el így ezeket)

CLK

ClocK

Órajel

CMOS

Complementary MOS

Komplementer (p- és n-csatornás) MOSFET-ekre épülő logikai áramkörstruktúra

CMRR

Common Mode Rejection Ratio

Közösfeszültség-elnyomás

CMYK

Cyan-Magenta-Yellow-Key

„Négyszínnyomású” színmegjelenítés. Alapszínei: ciánkék, magenta, sárga és fekete (key). A feketét azért kell külön kezelni, mert a három szín nélküle nem ad tökéletes feketét. A fehéret a hordozó alapszíne adja.

COB    

Chip On Board

Közvetlenül a nyomtatott áramköri lap felületére beültetett, tokozatlan IC

CODEC    

Coder-DECoder

Az analóg és a digitális audiojel közötti kétirányú átalakítást végző áramkör

COG

Chip On Glass

Kijelzők üveghordozójára közvetlenül rászerelt, tokozatlan IC

COM

COMmunications port

(1) PC operációs rendszerekben a virtuális soros kommunikációs csatorna neve

(2) A PC-k (ma már nem jellemző) fizikai soros interfésze

COTS

Commercial Off the Shelf

Kereskedelemben azonnal beszerezhető áru

CPU

Central Processing Unit

Központi feldolgozóegység (belső perifériák nélküli, „csupasz” mikroprocesszor)

CRC

Cyclic Rendundancy Check

Ciklikus kódú rendundancián alapuló digitális adatáviteli hibajavítás

CRI

Color Rendering Index

Színvisszaadási index, a fényforrások színhelyességének mértéke

CRT

Cathode Ray Tube

Katódsugárcső (ma már „múzeumi tárgy”)

CS (1)

Chip Select

Áramkör kiválasztó jelvezeték

CS (2)

Current Sense

Áramérzékelő

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Vivőjel-érzékelésen alapuló többszörös hozzáférés, ütközésdetektálással kiegészítve (IEEE802.3). Legismertebb megvalósítása az Ethernet.

CW (1)

ClockWise

Az óramutató járásával megyegyező forgásirány

CW (2)

Continuous Wave

Folytonos vivőhullámú kommunikáció

CXO

Crystal Oscillator

Kvarcoszcillátor (érdekesség, hogy a szakzsargon a „crystal” szót tartalmazó szóösszetételekben a „Crys” szótagot általában „keresztként” értelmezik és X-el helyettesítik)

DAB

Digital Audio Broadcast 

Digitális rádióműsorszórás

DAC

Digital Analog Converter

Digitális kódot annak számértékével arányos analóg (feszültség vagy áram) kimenetté általakító eszköz, DA-átalakító

DALI

Digital Addressable Lighting Interface

A világítási rendszerek digitális vezérlésének szabványos rendszere (IEC 60929 és IEC62386)

DAQ

Data Acquisition

Elektronikus, automatikus adatgyűjtés

DARPA  

Defence Advanced Research Projects Agency

Az USA védelmi (katonai) célú kutatásait koordináló hatóság

DC

Direct Current

Eredetileg „egyenáram”, de rövidítés-összetételekben csak „egyen”-t jelent (pl. 12 VDC → 12 V-os egyenfeszültség)

DCS

Distributed Control System   

Elosztott irányítástechnikai rendszer – történelmi okokból nevezik így, gyakorlatilag az ICS-el azonos értelemben használják

 DDR

Double Data Rate

PC-k SDRAM-memóriájának kétszeres adatsebességű változata

DEMUX

Demultiplexer  

Egy analóg vagy digitális jelet egy kóddal megcímzett kimenetre eljuttató áramkör (dekóder)

DES

Data Encryption Standard

Szimmetrikus kulcsú adattitkosítási eljárás

DFT

Discrete Fourier Transform

A Fourier-transzformáció numerikus kiszámítására alkalmazott algoritmusok gyűjtőneve

dGPS

Differential GPS

Olyan GPS-helymeghatározás, amelynek pontosságát a mozgó vevőállomás közelébe, ismert pozícióra telepített álló vevő adataival fokozzák

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

TCP/IP-vel csatlakozó internetes végpontok konfigurációs protokollja

DIL

Dual In Line

DIP

DIP

Dual In line Package

Kétsoros, furatszerelt alkatrésztokozás

DMA

Direct Memory Access

Közvetlen memóriahozzáférés (az I/O és a memória közötti adatátvitel a CPUközvetlen részvétele nélkül)

DMM

Digital MultiMeter

Többfunkciós (áram, feszültség, ellenállás, kapacitás stb) kézi digitális mérőműszer

DNS

Domain Name System

Az internet tartományneveinek rendszere, a név és az IP-cím egymáshoz rendelését végzi

DOCSIS

Data Over Cable Service Interface Specification 

Kábeltévé szolgáltatáson megvalósított adatátviteli rendszerspecifikáció

DOF 

Degrees of Freedom 

Szabadságfok, egy mozgó részegység térbeli mozgását leíró, független koordináták száma (6 szabadságfokú például egy, a tér minden irányában elmozdulni és elfordulni képes test)

DPDT

Double Pole Double Throw

Kétáramkörös váltókapcsoló vagy relékontaktus

DPI (1)

Dot Per Inch

A képfelbontás mértékegysége képpont/hüvelyk (1 hüvelyk=25,4 mm) 

DPI (2)

Deep Packet Inspection

Az adatcsomagok tartalmát is ellenőrző védelmi eljárás kártékony programok bejutásának megelőzésére

DPM

Digital Panel Meter

Műszerfalba építhető DVM

DPST

Double Pole Single Throw

Kétáramkörös megszakító kapcsoló vagy relékontaktus

DRAM

Dynamic RAM

Olyan RAM, amelynek a tartalmát csak gyakori, ms nagyságrendű időnként történő frissítéssel őrzi meg

DSA

Digital Signature Algorithm

Digitális aláírási algoritmus, olyan nyílt kulcsú titkosítási eljárás, amellyel dokumentumok, fájlok, digitális adatstruktúrák hitelessége ellenőrizhető

DSB

Double SideBand

Kettős oldalsávú (AM) moduláció

DSC

Digital Signal Controller   

Az MCU-khoz hasonlóan integrált programmemóriával és perifériakészlettel felszerelt DSP.

DSL

Digital Subscriber Line

Digitális adatátvitel az előfizetői telefonvonal rézvezetékén keresztül

DSP

Digital Signal Processor

Olyan integrált számítóegység, amelyben a digitális jelfeldolgozásban legfontosabb alapműveletek, (például a numerikus integrálásban periodikusan ismétlődő „szorzás és összeadás”) hatékony végrehajtására külön hardver aritmetikai egység szolgál.

D-SUB

D-Subminiature

Lekerekített trapéz körvonalairól felismerhető csatlakozótípus (legjellemzőbb a 9- és 15-pólusú változat)

DVD

Digital Versatile Disc

Nagy kapacitású optikai tárolólemez-szabvány. Eredetileg a Digital Video Disc rövidítésének tekintették, de az értelmezés később változott a lemez sokoldalú használhatóságának hangsúlyozása érdekében

DVI

Digital Visual Interface 

Digitális (például számítógépi alaplaptól a monitor felé továbbított) videoinformáció adatkompresszió nélküli átvitelére használatos interfész.

DVM

Digital VoltMeter

Digitális feszültségmérő

E2PROM

Electrically Erasable PROM

EEPROM

EAL

Evaluation Assurance Level

Hétfokozatú informatikai biztonsági minősítési kategóriarendszer, amelynek fokozatai azt jelzik, hogy egy eszköz biztonságát mennyire “alapos”, elméletileg alátámasztott módszerrel tervezték/vizsgálták. Nem az eszköz biztonságát minősíti tehát, hanem a módszert, amellyel tervezve/vizsgálva az eszköz megfelelőnek bizonyult.

ECC

Error Correction Code   

Hibajavító kód (Olyan kódolási módszer, amelynél a hibás kódszóból rekonstruálható, hogy melyik helyes kódszóból keletkezett).

ECDSA

Elliptic Curve DSA

DSA olyan változata, amely az elliptikus függvények tulajdonságain alapul.

ECL

Emitter Coupled Logic

Az első „differenciális” logikai IC-rendszer, amelyben a BJT-k mindig a lineáris tartományukban működnek, ezért a működést nem lassítja a töltéstárolás jelensége

EDGE

Enhanced GPRS

A mobil adatátvitel ITU-szabványú 3. generációja (3G)

EEPROM

Electrically Erasable PROM

Elektromos jellel törölhető és újraprogramozható ROM

EISA

Extended ISA

PC ISA (AT)-buszánál fejlettebb, azzal felülről komaptibilis párhuzamos PC-buszrendszer

EMC

Electro Magnetic Compatibility

„Elektromágneses összeférhetőség”. Az elektromos-elektronikus készülékek azon tulajdonsága, amely megmutatja, mennyire érzékeny külső EMI-re, és milyen mértékű EMI-vel zavarja más készülékek működését.

EMEA

Europe, Middle East and Africa

A világkereskedelemben használt hagyományos területfelosztás egyik tipikus régiója (Európa – bizonyos felfogás szerint Kelet Európa –, Közel-Kelet és Ázsia)

EMI

Electro Magnetic Interference

Elektromágneses zavaró hatás

EPROM

Erasable PROM

Törölhető és újraprogramozható ROM (rendszerint a nem elektromos módszerrel pl. UV-fénnyel törölhető és újraprogramozható memóriákra használták)

ESD(1)

ElectroStatic Discharge

Elektrosztatikus kisülés

ESD(2)

Emergency Shutdown Device

Vészleállító berendezés

ETSI

European Telecommunications Standards Institute

Európai távközlési szabványosítási szervezet

FA

Factory Automation

Gyártásautomatizálás (az automatizálásnak az a fajtája, amelynél a végtermék valamilyen „darabáru”)

FCC

Federal Communications Commission

Az USA hírközlési főhatósága

FDD

Floppy Disk Drive

Forgó, hajlékony mágneslemezes, cserélhető adathordozós adattároló – “múzeumi tárgy”

FET

Field Effect Transistor

Térvezérlésű tranzisztor, amelyben egy, a forrás (source) és a nyelő (drain) elektróda közötti vezető csatorna keresztmetszete (és ezzel ellenállása) egy kapuelektródával (gate) módosítható

FF

Foundation Fieldbus  

A Fieldbus Foundation gyártói érdekszövetség által szabványosított terepbusz-rendszer

FFT

Fast Fourier Transform

Gyors Fourier-transzformáció, a DFTegyik gyorsan számítható speciális esete

FIFO

First In, First Out

Olyan tárolóegység, amelyből a beleírt adatok kiolvasása a beírás sorendjében történik a „sorbaállás-kiszolgáláshoz” hasonlóan

FIR

Finite Impulse Response

„Véges impulzusválaszú” – a digitális szűrők egyik típusa, amely bármilyen véges bemenetre véges időn belül zérushoz tartó kimenetet ad

FLOP

Floating Point Operation

Egy CPU által másodpercenként elvégezhető lebegőpontos műveletek száma, fontos teljesítmény-mérőszám.

FM

Frequency Modulation  

Frekvenciamoduláció

FOC

Field Oriented Control

BLDC motorok vezérlésére használt módszer, amelyet a forgórész mágneses terének irányát érzékelő mágnestér-szenzorok vezérelnek.

FOM

Figure of Merit

Szó szerint „értékszám”, számos értelmezése van a félvezető anyagok és a teljesítménykapcsoló félvezetőeszközök (MOSFET-ek) körében. A legegyszerűbb a kapu- és a nyelőelektróda közti kapacitásban tárolt töltés és a nyióirányú csatornaellenállás szorzata. „Minél kisebb, annál jobb”

FPGA    

Field programmable PGA

Áramkörbe építve is újraprogramozható, módosítható PGA

FPU

Floating Point Unit

Lebegőpontos számítóegység

FR4

Flame Retardant

az UL94V-0 szabvány szerinti lángállósági fokozatú anyagok megjelölése: az ennek megfelelő anyagok függőlegesen elhelyezett mintáján 10 s-on belül kialszik a láng. Az FR4-NyÁK-anyagok üvegszál-erősítésű epoxiból készülnek

FSK

Frequency Shift Keying

Digitális frekvenciamoduláció

FTP

File Transfer Protocol

TCP/IP szabványú hálózatok (lassú) fájlátviteli protokollja

GLONASS

Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (orosz)

GPS-hez hasonló, globális lefedettséget biztosító orosz katonai navigációs rendszer

GMP

Good Manufacturing Practice

A legjobb gyártási és tesztelési gyakorlat – különösen az élelmiszer- és gyógyszeriparban használatos fogalom a termék minőségének biztosítására szolgáló szempontok rendszere. 

GND

GrouND

Viszonyítási „nullapont”, földpotenciálú pont egy áramkörben

GNU    

„GNU is Not Unix”

Kizárólag szabad szoftverekből álló operációs rendszer. A rövidítés sajátosan játékos, “unixos” gondolkodásmódot tükröző, „rekurzív” feloldását, mely szerint a „GNU Nem Unix”, utólag fűzték hozzá

GPIB 

General Purpose Interface Bus

A Hewlett-Packard által javasolt, majd az IEEE-488 szabványban rögzatett párhuzamos buszrendszer műszerek összekapcsolására

GPIO

General Purpose Input Output

Általános célú, bemenetként és kimenetként is használható, szabadon programozható digitális kivezetés (rendszerint az MCU-kon található)

GPRS    

General Packet Radio Service

GSM-technológia első generációjához kapcsolódó, csomagkapcsolt adatátviteli eljárás

GPS

Global Positioning System

Az USA által fenntartott, eredetileg katonai célú, világméretű, műholdas helymeghatározó rendszer

GSM
   

Global System for Mobile Communication

Eredetileg a Groupe Special Mobile rövidítés új feloldása, amelyet az ETSI fejlesztett ki a digitális celluláris hálózatok szabványaként (1G – első generáció)

GUI

Graphical User Interface

Grafikus felhasználói interfész

GVIF

Gigabit Video Interface

A Sony által kidolgozott, nagy sebességű, soros digitális videointerfész

G3-PLC

 

Szakmai szervezet és adatátviteli protokoll az okos energiahálózatok (smart grid) megvalósításához szükséges adatátviteli rendszerekhez.

HART

Highway Addressable Remote Transducer

A terepbuszok egy korai megvalósítása, amely a hagyományos 4…20mA-es analóg áramhurokkal működő távadókkal kompatibilis módon használható

HCIR

Hot Configuration in Run 

A korszerű folymatirányító rendszereknek az a képessége, hogy a konfigurációt működés közben, rendszerleállás nélkül lehet módosítani.

HD

High Definition

Különlegesen jó minőségű médiaátvitel és -megjelenítés jelölése

HDCP

High bandwith Digital Content Protection

Az Intel által kifejlesztett másolásvédelmi eljárás, amely megakadályozza a digitális audio- és videotartalom másolását a DisplayPort, a DVI, a HDMI, a GVIF és az UDI interfészeken keresztül

HDD

Hard Disk Drive

Merevlemezes tömegtároló, „Winchester” diszk. Ez utóbbi az „ősrégi” IBM-3340 HDD gyári kódneve alapján az egész kategória „nickneve” lett

HDMI

High Definition Multimedia Interface

Tömörítetlen digitális video- és audio jelfolyam átvitelére alkalmas illesztőfelület, csatlakozó, kábel

HEVC

High Efficiency Video Encoder

Nagy hatékonyságú videokódolási rendszer

HIL

Hardware in the Loop

Valós fizikai elemet is tartalmazó szimulációs eljárás (a számítógépes szimuláció tárgya ilyenkor rendszerint a valós eszköz „környezete”)

HMI

Human Machine Interface

Ember és gép kapcsolattartási felülete

http

Hyper Text Transfer Protocol 

WWW egyik jellemző protokollja

https   

Hyper Text Transfer Protocol Secure

http-protokollon működő biztonságos kommunikációs módszer. Nem önálló protokoll, csak jelzi, hogy a http-n a szállítási rétegben SSL vagy TLS-protokollal megvalósított biztonságos kommunikáció működik.

HV

High Voltage

Nagyfeszültség

HVAC

Heating, Ventilation and Air Conditioning

Az épületek légtechnikai rendszerével foglalkozó technológiák (fűtés, szellőztetés, légkondícionálás) gyűjtőneve

I/O

Input/Output 

Be- és kimeneti egység

I2C, I2C, IIC

Inter-Integrated Circuit (Bus)

Általában egy áramköri kártyán (de legfeljebb egy készüléken) belüli használatra szánt soros adathálózat

I2S, I2S

Inter-IC Sound

Digitális soros adatbusz, amely digitális audioeszközök egymás közötti jelátvitelére szolgál

IC

Integrated Circuit 

Integrált áramkör

ICANN    

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

DNS szervezéséért és felsőszintű működtetéséért felelős szervezet

ICD    

Implantable Cardioverter Defibrillator 

Olyan beültethető készülék, amely az emberi szív fibrillációját (életveszélyes működési rendellenességét) megfelelően időzített elektromos impulzussal, automatikusan képes megszüntetni

ICS

Industrial Control System

Ipari számítógépes folyamatirányító rendszer, gyakran a DCS-el azonos értelemben használják

ICE

In Circuit Emulator

Programfejlesztési és hibakeresési segédeszköz, amely a végleges áramkör foglalatába helyezhető, és amellett, hogy a betervezett IC funkcióit is ellátja, részletes betekintést ad annak belső működésébe

IDE

Integrated Development Environment

Integrált (szoftver)fejlesztő környezet (forrásszöveg-szerkesztő, fordító, hibajavító stb.)

IEC   

International Electrotechnical Commission

Nemzetközi elektrotechnikai szabványbizottság

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

Nemzetközi villamos és elektronikai szakmai és szabványosítási szervezet

IETF

Internet Engineering Task Force 

Az Internet irányító technikai szakértői testülete (nonprofit szervezet)

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor

Olyan teljesítménykapcsoló félvezető eszköz, amely a kimenetén bipoláris tranzisztorként viselkedik, a bemenetén viszont a MOSFET-hez hasonlóan (statikusan árammentesen) vezérelhető

IIR

Infinite Impulse Response

Végtelen impulzusválaszú digitális szűrő (a működését leíró együtthatók végtelen, rekurzív sorozatott alkotnak)

IMAP

Internet Message Access Protocol

Az e-mail hozzáférés egyik fontos protokollja

IMEI

International Mobile Equipment Identity

A mobilkommunikációs készülékek „világegyedi”, 15 jegyű azonosító kódja

IMU

Inertial Measurement Unit

Inerciális szenzor – a tehetetlenségi erő mérésével működő, irányérzékeny gyorsulásmérő

 IP (1)

Intellectual Property

Szellemi tulajdon, olyan fejlesztési eredmény, amelynek felhasználási licencét önmagában értékesítik

IP (2)

Internet Protocol 

Az internetes datagramok továbbítására használt hálózati protokoll.

IPsec     

Internet Protocol Secure

Az IP-protokollon működő, minden IP-csomagot titkosító és a jogosultságát ellenőrző protokoll

IPTV

Internet Protocol Television

Protokoll tévéprogramok továbbítására internetes vagy más csomagkapcsolt hálózaton

IPv4

Internet Protocol version 4

Az IP-protokoll 32 bites IP-címekkel működő, 2013-ban még túlnyomó többségben használt protokollja

IPv6

Internet Protocol version 6

Az IPv4 telítődése után javasolt és bevezetett, 128 bites IP-címeket alkalmazó protokollváltozat

IR

Infra Red (light)

Infravörös (780 nm és 1 mm közötti hullámhosszúságú) elektromágneses sugárzás

IRQ

Interrupt ReQuest

Programmegszakítás-kérés CPU-knál

ISA

Industry Standard Architecture

PC-k legkorábbi, paralell buszrendszere, 8 bites (PC/XT) és 16-bites (AT) busz formájában létezett

ISO

International Organization for Standardization

Nemzetközi szabványügyi szervezet

ISP (1)

Internet Service Provider

Internetszolgáltató

ISP (2)

In System Programming

Módszer a rendszerbe beépített programozható eszközök, pl. MCU-k programtárolójának „helyben”, esetleg működés közben történő programfrissítésére

IT

Information Technology

Információtechnológia, informatika.

 ITU

International Telecommunications Union 

Nemzetközi távközlési szabványügyi szervezet

JEDEC

Joint Electron Devices Engineering Council

Mai nevén JEDEC Solid State Technology Association, félvezetőtechnológiai eljárásokat és szabványjavaslatokat kidolgozó szakmai szervezet, talán az IC-tokozatok szabványosításáról a legismertebb

JFET

Junction FET

Réteg-FET, amelynél a vezérlőelektródást nem szigetelőanyag, hanem egy lezárt pn-átmenet választja el a csatornától (lásd még MOSFET)

JPEG

Joint Photograpic Expert Group

Professzionális képrögzítési szakmai szövetség, a JPG veszteséges tömörítésű képformátum szabványosítója

JTAG

Joint Test Action Group

Áramkörvizsgálati módszerekkel foglalkozó szakmai szervezet, ugyanígy nevezik az általa javasolt peremfigyeléses (boundary scan) tesztelési módszert is

JTFA

Joint Time Frequency Analysis  

Sztohasztikus jelek egyesített idő- és frekvenciatartománybeli jelanalízise

KVM

Keyboard, Videomonitor and Mouse 

Olyan technológia, amely a billentyűzet, a megjelenítő és a mutatóeszköz (pl. egér) jeleinek továbbításával, többszörözésével stb. oldja meg a HMIcsatlakoztatás problémáját

LAN

Local Area Network

Helyi számítógéphálózat

LCD    

Liquid Crystal Display

Folyadékkristályos kijelző

LDO

Low DropOut voltage stabilizer

Kis feszültségesésű analóg feszültségstabilizátor

LED

Light Emitting Diode

Fénykibocsátó dióda

LIFO

Last In, First Out

Olyan tárolóegység, amelyből a beleírt adatok kiolvasása a beírás fordított sorendjében történik (veremtároló, hardver stack)

LIN

Local Interconnect Network

Elsősorban járműtechnikai alkalmazásokra kifejlesztett soros hálózati protokoll, amely egyszerű szolgáltatásaival és olcsóbb megvalósításával olyan alrendszerekben is gazdaságosan kivitelezhető, ahova az egész járműre kiterjedő CAN-buszrendszert nem érdemes kiterjeszteni

LNA

Low Noise Amplifier

Kis zajú erősítő (rendszerint kis jeleket feldolgozó analóg rendszerek bemenetén)

LNB

Low Noise Block (Regulator)

Kis zajú, egy készülék teljes áramellátását megoldó integrált tápegység

LNBR

Low Noise Block Regulator

LNB

LON    

Local Operating Network

Épületautomatizálási célú terepbusz-rendszer

LP

Low Power   

Kis teljesítményfelvételű

LS-TTL

LP Schottky TTL

Schottky-diódával telítéskorlátozott tranzisztorokból felépített, gyors és LPTTL

LSB (1)

Least Significant Bit

Bináris számábrázolásnál a legkisebb helyiértékű bit

LSB (2) 

Lower SideBand   

Alsó oldalsáv (az SSB-kommunikációnak az a változata, amelynél csak az AM-jel alsó oldalsávját továbbítják

LSD

Least Significant Digit

A legkisebb helyiértékű számjegy BCDszámábrázolásnál

LSI

Large Scale Integration

Kissé idejétmúlt fogalom a nagymértékben integrált áramkörök megkülönböztetésére

LTE

Long Term Evolution

„Hosszútávú fejlődés”, a mobiltechnológia 4. generációja (4G) (2011)

LUT

Look Up Table

Olyan memória, amely n címvezetékével és m adatvezetékével n bemenetű és m kimenető tetszőleges kombinációs logikai függvényrendszert szimulál. Ha a memória írható is, a függvényrendszer egyszerűen újradefiniálható. A logikai hálózat terjedési ideje a memóriahozzáférési idővel azonos, akár igen rövid is lehet.

LZW

Lempel-Ziv-Welch

A feltalálók nevének kezdőbetűiből készült rövidítés egy veszteségmentes adattömörítési eljárás neve

LVDS

Low Voltage Differential Signaling

Kis feszültségszintű, differenciális (szimmetrikus), nagy sebességű jeltovábbítási rendszer csavart vezetékpáron

M2M

Machine to Machine

Gépek közötti digitális kommunikáció (nagy távolságra, emberi közreműködés nélkül, például mobilhálózaton)       

MAC

Media Access Control

Médiahozzáfárás vezérlő réteg – az OSI-modell adatkapcsolati rétegének egy alrétege

MCU

Micro Controller Unit

Mikrovezérlő, olyan mikroprocesszor, amelyet programmemória és számos perifériális funkció egészít ki

MEMS

Micro Electro Mechanical System  

Mikro-elektromechanikai rendszer – rendszerint szilíciumtechnológiával készülő, mozgó (rezgő, forgó) alkatrészeket (is) tartalmazó szerkezet

MELF

Metal Electrode Leadless Face

Huzalkivezetés nélküli hengeres, felületszerelhető tokozat (tipikusan dióda vagy ellenállás

MIDI

Musical Instrument Digital Interface

Elektronikus hangszerek digitális interfésze

MIG 

MEMS Industry Group

MEMS-gyártók szakmai érdekszövetsége

MIPS 

Mega Instruction per Second

Egymillió (fixpontos) utasítás másodpercenként, fontos CPU-teljesítményjelző mérőszám.

MLCC

Multi Layer Ceramic Capacitor

Többrétegű, kerámiaszigetelésű kondenzátor

MMACS

Million Multiply and Accumulate Cycles

DSP-k hardverteljesítményének mérésére használt mérőszám: (millió szorzás-összeadási ciklus másodpercenként)

Modbus  

 

Soros kommunikációs terepbusz-rendszer, neve az eredetileg publikáló Modicon (ma Schneider Electric) cégnévből származik

MOS

Metal Oxide Semiconductor

“Fém-oxid-félvezető”, a félvezető csatornától szigetelőréteggel elválasztott, fém vezérlőelektródás elrendezés

MOSFET

MOSFET

Szigetelt vezérlőelektródás FET

MOST

Media Oriented Systems Transport

Audio-, video- és vezérlőinformációk átvitelére szolgáló soros, optikai fényvezetős adatátviteli protokoll

MP3 

 

MPEG-1 és MPEG-2 Audio Layer III    Az MPEG által javasolt veszteséges digitális hangtömörítési eljárás, az MPEG-1 szabvány része

MP4

MPEG-4 Part 14

Digitális videojelfolyam (=stream) szabvány (hivatalosan ISO/IEC14496-14:2003)

MPEG

Moving Picture Experts Group

Digitális kép- és hangrögzítéssel foglalkozó szakmai szervezet, illetve az általa létrehozott szabványcsoport szokásos rövidítése

MSB

Most Significant Bit

Bináris számábrázolásnál a legnagyobb helyiértékű bit

MSD

Most Significant Digit

A legnagyobb helyiértékű számjegy BCD számábrázolásnál

MSEE

Master of Electronic Engineering

Villamosmérnöki mesterfokozatú egyetemi végzettség

MTBF

Mean Time Between Failures

Két meghibásodás között átlagosan eltelő idő, fontos megbízhatóság-statisztikai paraméter

MUX

MultipleXer

Több közül egy kiválasztott bemenetet a kimenetre továbbító (analóg vagy digitális) áramkör

NAT

Network Address Translation 

Eljárás a hálózati cím (IP-cím) megváltoztatására a forgalomirányító (router) eszközökben

NC (1)

No Connect

Az IC-k olyan fizikai kivezetése, amelynek nincs áramköri funkciója (nem csatlakozik sehova)

NC, N/C (2)

Normally Closed

Alaphelyzetben zárt kontaktus

NFC

Near Field Communication

Rövid (néhány cm) hatótávolságú RF-kommunikáció

NFV

Network Function Virtualization

A virtuális számítógépekben használt virtuális hálózati interfész

NIC (1)

Negative Impedance Converter

Negatív impedanciaátalakító, olyan analóg kétpóluspár, amely az egyik kapocspárjára rákapcsolt pozitív (passzív) impedanciával arányos negatív (aktív) forrásimpedanciát képvisel a másik kapocspárján

NIC (2)

Network Interface Card

Hálózati illesztőkártya

NIST

National Institute of Standards and Technology

Az USA technológiai szabványokkal foglalkozó hatósága

NMI

Non Maskable Interrupt

Le nem tiltható, feltétel nélküli IRQ

NMOS

N-channel MOS

N-csatornás MOS

NO, N/O

Normally Open

Alaphelyzetben nyitott kontaktus

NRZ

Non Return to Zero

Az RZ-vel ellentétben a kétféle logikai értéket két különböző nagyságú, vagy gyakrabban ellentétes előjelű jelszint képvisel

NRZI

NRZ Inverted

Olyan adatátviteli eljáárs, amelyben pl. a logikai „1” szintet a fizikai jel két szintje közötti átmenet, a „0” szintet pedig az átmenet hiánya jelzi. Az RLL-szabállyal kiegészítve külön órajelet nem igénylő, „önmagát órajelező” (self clocking) átvitelt valósít meg

NTC

Negative TC

Negatív hőfoktényezőjű, a hőmérséklet növekedésével csökkenő ellenállású hőmérsékletérzékelő

NTSC

National Television Systems Committee

Az USA analóg tévétechnikai szabványszervezete (az Észak-Amerikában eredetileg elterjedt színes tévérendszer kidolgozója)

nvRAM

Non Volatile RAM

Kikapcsoláskor nem törlődő RAM

OC

Open Collector

Félvezető kapcsolókimenet, külső „felhúzóellenállást” igényel

OCR

Optical Character Recognition

Optikai karakterfelismerés (elektronikus eszközökkel)

OEM

Original Equipment Manufacturer

Eredeti berendezésgyártó – olyan elektronikai gyártó, amely a saját fejlesztésű terméket saját neve alatt hozza forgalomba

OLE

Object Linking and Embedding

A Microsoft® technológiája dokumentumok és más objektumok beágyazására

OLED

Organic LED

Szerves anyagú félvezetőből készült LED (rendszerint mátrixkijelzőként alkalmazzák)

OPAMP

Operational Amplifier

Műveleti erősítő (differenciális bemenetű, aszimmetrikus, feszültséggenerátoros kimenetű, végtelen erősítésű és bemeneti ellenállású „elméleti” modell, vagy az azt közelítő elektronikus áramkör vagy eszköz)

OPC

OLE for Process Control vagy más feloldásban

Open Platform Communications

Az OLE ipari automatizálásra specializált alkalmazási rendszere

OPCODE

Operational CODE

Utasításkód

OPEX

Operating Expenses

Épület vagy berendezés működésére fordított költségek

OSI

Open System Interconnection

“Nyílt rendszerek összekapcsolása” – módszeresen felépített, hétrétegű kapcsolati modell.

OTA

Operational Transconductance Amplifier

A műveleti erősítőhöz hasonló, de áramgenerátoros kimenetű „elméleti” modell. Az átvitelét vezetőképesség (áram/feszültség) dimenziójú paraméter írja le.

OTP

One Time Programmable

Csak egyszer programozható ROM

OS

Operating System

Számítógép operációs rendszer

PA (1)

Process Automation

Folyamatautomatizálás (az automatizálásnak az a fajtája, amelynél a végtermék valamilyen folyadék, gáz, por, ömlesztett szilárd anyag vagy energia)

PA (2)

Power Amplifier

Teljesítményerősítő

PAL

Phase Alternate Line

Európában használt analóg színestévé-szabvány

pATA

parallel ATA

Eredetileg ezt a párhuzamos interfészt nevezték ATA-nak, a pATA megnevezést utólag kapta megkülönböztetésül a sATA megjelenésekor

PC (1)

Personal Computer 

Személyi számítógép (ma gyakran így nevezik a hasonló architektűrájú ipari számítógépeket is)

PC (2)

Personal Computer

Az IBM első generációs személyi számítógépe, “minden PC őse”: 16 bites Intel 8088 CPU, 8 bites ISA-busz, 64 kbájt RAMHDD nélkül, csak FDD

PCB

Printed Circuit Board

Nyomtatott áramkör

PCI

Peripheral Component Interconnect

Processzortípustól független párhuzamos PC-perifériabusz

PCIe

PCI Express

Soros perifériabusz, PC-kben és ipari rendszerekben egyaránt elterjedt

PDA

Personal Digital Assistant

Az okostelefonokra emlékeztető, de mobilkommunikációra nem alkalmas „tenyérszámítógép”, az okostelefonok megjelenésével kihalt kategória

PDF

Portable Document Format

Az Adobe® által kidolgozott, platformfüggetlen dokumentumformátum

PGA (1)

Programmable Gain Amplifier

Programozható erősítésű erősítő

PGA (2)

Programmable Gate Array

Programozható logikai hálózat, nagy számú, alacsony szintű logikai funkció (kapu), amelyek között felhasználói programozással hozható létre a kívánt, összetett logikai hálózatnak megfelelő kapcsolatrendszer

PGP

Pretty Good Privacy

„Elég jó titkosítás”. Nyílt forráskódú, szabadon felhasználható, többféle kriptográfiai módszert felhasználó fájl- és üzenettitkosító eljárás

PFC

Power Factor Correction

Eljárás a villamos hálózatok nemlineáris terheléséből adódó áram-felharmonikusok csökkentésére 

PHY

Physical Access Layer

Az OSI-modell legalsó (fizikai) rétege

PI

Proportional Integrating

Arányos (proporcionális) és aluláteresztő (integráló) típusú visszacsatolással felépített szabályozó

PID

Proportional Integrating Differentiating

Olyan szabályozó. Amelyben a PI-típuson kívül felüláteresző (differenciáló) típusú visszacsatolás is szerepel

PIN(1)

Personal Identification Number

Személyi azonosító kód

PIN(2)

Positive – Intrinsic – Negative

A p- és n-szennyezésű rétegek között egy (csaknem) szennyezetlen monokristály réteget tartalmazó dióda

PLA

Programmable Logic Array

A programozható logikai funkciók kialakítására tett első próbálkozás, kétszintű (ÉS-VAGY) logikai hálózatok felhasználói igények szerinti kialakítására

PLC (1)

Programmable Logic Controller

Programozható logikai vezérlő, eredetileg egyedi logikai hálózatok vagy relés logikai vezérlők programozható, elektronikus emulációja az automatizálásban

PLC (2)

Power Line Communication

Az energiahálózat „másodlagos” felhasználása adatátvitelre

PLD

Programmable Logic Device

PLA

PLL

Phase Locked Loop

Fázisvisszacsatolású hurokkal szabályozott VCO

PLM

Product Lifecycle Management   

A termék teljes életciklusát (a koncepció megfogalmazásától a tervezésen és techologizáláson át a karbantartásig) végigkövető, integrált szoftvertámogatás

PMA

Power Matters Alliance

Mágneses indukció elvén működő vezetékmentes energiaátviteli szabvány(tervezet) mobileszközök vezetékmentes töltéséhez

PMOS

P-channel MOS

P-csatornás MOS

PMSM

Permanent Magnet Synchronous Motor

állandómágnesű szinkronmotor

PoE

Power over Ethernet

Az Ethernet-hálózathoz csatlakoztatott távoli készülék távtáplálására használt eljárás

POP3

Post Office Protocol V3

Az e-mail hozzáférés ma talán legfontosabb protokollja

POR

Power On Reset

A digitális készülékek alaphelyzetbe állítása bekapcsoláskor

POTS

Plain Old Telephone Service

Hagyományos, vezetékes, analóg telefonszolgáltatás

ppm

Part Per Million

Egymilliomod rész, ×10-6

PROFIBUS

Process Fieldbus

A német oktatási és kutatási főhatóság (BMBF) által javasolt, később a Siemens által használt terepbusz szabvány

PROFINET

 

Valós idejű Ethernet alapú kommunikációs szabvány, rendszerint ipari célra használják.

PROM

Programmable ROM

A felhasználó által egyszer programozható ROM, rendszerint az OTP-vel azonos értelemben használják

PSK

Phase Shift Keying

Digitális fázismoduláció

PSoC

Programmable SoC

Flash-technológiával a felhasználó által konfigurálható rendszercsip

PSRR

Power Supply Rejection Ratio

Egységnyi tápfeszültségváltozás hatása a kimenőfeszültségre (az arányt rendszerint dB-ben fejezik ki)

PSTN

Public Switched Telephone Network

A világ összes nyilvános, kapcsolt telefonhálózatainak hálózata

PSU

Power Supply Unit

Tápegység

Pt100, Pt1000

 

100 vagy 1000 ohm névleges értékű, platina alapanyagú RTD

PTC

Positive TC

Pozitív hőfoktényezőjű, a hőmérséklet növekedésével növekvő ellenállású hőmérsékletérzékelő

PTFE

Poly-TetraFluor- Ethylene

Teflon

PUK

Personal Unblocking Key

SIM-kártyák egyedi azonosító kódja az ismételt hibás jelszóbevitel miatti letiltás feloldására

PV

Photo Voltaic

Fényelemes energiaátalakító

PWM

Pulse Width Modulation

Impulzusszélesség-moduláció

QFP

Quad Flat Package    

Mind a négy oldalán kivezetéssorral ellátott, SMT-vel szerelhető IC-tokozat

QVGA

Quarter VGA

Negyed VGA, a VGA-kép sor- és oszlopszámának megfelezésével adódó, a VGA pixel-számának negyedét megjelenítő számítógépi grafikus rendszer

QED

Quod Erat Demonstrandum (latin)

Amit bizonyítani akartunk – a matematikai bizonyítások végét jelző hagyományos kifejezés

QoS

Quality of Service

„A szolgáltatás minősége” – olyan informatikai eszközrendszer, amellyel az adatátviteli szolgáltatást a felhasználói igényeknek megfelelő objektív minőségi paraméterekkel lehet teljesíteni

QZSS

Quasi Zenith Satellite System

Olyan speciális műholdpályákat használó műholdas navigációs rendszer, amelynek szatellitái egy adott földrajzi régióból nézve mindig a zenithez közeli pozícióban látszanak – ilyen rendszert üzemeltet Japán.

RAID

Redundant Array of Inexpensive/independent Disks 

Az adatokat az adatsávszélesség vagy a tárolási biztonság miatt több fizikai lemezen szétosztottan tároló rendszer

RAM

Random Access Memory

Tetszőleges sorrendben hozzáférhető tartalmú memória. A név félrevezető, mert pl. a ROM is ilyen, a RAMvalódi jelentése kikapcsoláskor törlődő tartalmú, gyorsan átírható tartalmú tároló.

RAS

Row Address Strobe

Sorcímzés kiválasztójele sor- és oszlopcímzésű (rendszerint DRAM) memóriáknál

RCCB

Residual Currrent Circuit Breake

 

RCD

Residual Current Device

Olyan érintésvédelmi eljárás, illetve eszköz (: r) amely megszakítja az áramkört, ha egy vezeték és a visszavezető (semleges, neutrális) vezeték árama között különbséget érzékel.

RF

Radio Frequency

Rádiófrekvencia, általában a vezetékmentes (nem optikai) hírközlésre használt frekvenciatartomány megjelölésére használják

RFC

Request For Comments

Az IETF nevében kiadott szakmai vitaanyag, internetes szabványtervezet.

RFID

RF IDentification

Vezetékmentes, RF-alapú tárgyazonosítás

RGB

Red Green Blue

Három alapszínre bontott színes, összeadó (additív) képmegjelenítés

RISC

Reduced Instruction Set Computer

Csökkentett utasításkészletű számítógép (sok regiszter, a fetöltésen és visszaíráson kívül a memóriareferenciás műveletek hiánya és az óraciklusonként – legalább – egy végrehajtott művelet jellemzi)

RIO

Remote I/O

DCS-ben használt megoldás: a távoli pontra (terepre) kihelyezett, helyi vezérlésű I/O-sziget távadatátviteli csatornán kommunikál a központi vezérlővel, attól parancsokat fogad el és adatokat továbbít vissza, de autonóm működésre is képes 

RLL

Run Length Limited

Olyan „korlátozott futáshosszúságú” kódolás, amelyben egy megadott maximális értéknél több azonos logikai értékű jel (pl. „túl sok 0”) megszakítatlan előfordulása nem megengedett

RM

Remote Monitor

Számítógép távoli kezelésére szolgáló egyszerű terminál vagy „vékony kliens”

RMS

Root Mean Square

Egy tetszőleges jelalakú AC-jel négyzetes középértékének négyzetgyöke, az a DC, amely egy ellenálláson időegység alatt a mérendő AC-vel azonos hőmennyiséget állít elő.

RO

Read Only

„Üzemszerűen” nem módosítható tartalmú (factory programmed) tároló

RoHS

Restriction of Hazardous Substances

A veszélyes anyagok használatát korlátozó 2011/65/EU-direktíva szokásos rövidítése. Az elektronikában főként az ólommentes forraszanyagok és a halogén- és higanymentes alkatrészek használatának korlátozására utal.

ROM

Read Only Memory

Rögzített tartalmú (csak olvasható) memória

RPN

Reverse Polish Notation

 „Fordított lengyel jelölésrendszer” Az összetett aritmetikai műveletek zárójelet nem használó jelölésmódjainak egyike (postfix). A név a javaslattevő Jan Lukasiewicz matematikus nemzetiségére utal

RSA

Rivest-Shamir-Adleman

Aszimmetrikus (nyílt kulcsú) titkosító algoritmus, a rövidítés a kidolgozóinak vezetéknevéből alkotott betűszó

RT

Real Time 

Valós idejű (a beérkezett információra azonnal reagáló) informatikai feldolgozás

RTC

Real Time Clock

Valós idejű óra

RTD

Resistance Thermometer Detector

Ellenállásváltozáson alapuló, hőmésékletmérő átalakító

RTOS

RT OS

Valós idejű operációs rendszer

RTU

Remote Terminal Unit

Távoli terminál, a hoszttól nagy távolságba telepített kezelőegység (HMI-egység)

RW

Read-Write

 „Üzemszerűen” módosítható tároló – megkülönböztetésül a nem, vagy csak különleges eljárással írható ROM-októl

RX 

Receive

Vétel

RZ 

Return to Zero 

Olyan digitális jelátviteli módszer, amelynél a jelszint minden jelimpulzus után visszatér az energiamentes (nulla) szintre

SAH, S&H

Sample And Hold

Mintavevő-tartóáramkör, analóg jeltároló

SAR

Successive Approximation Register

Csökkenő bináris helyiértékek szerint lépkedő, sorozatos kiegyenlítésű ADC, nevét az ennek megfelelő logika szerint tervezett regiszteráramkörről kapta

sATA

Serial ATA

A számítógépek tömegtárolóinak illesztésére alkalmas soros interfész.

SAW

Surface Acoustic Wave

Frekvenciaszelektív felületi akusztikus hullámterjedésen alapuló szűrő

SBC(1) 

Single Board Computer

Egykártyás számítógép

SBC(2) 

Safe Brake Control

Biztonsági fékvezérlés, az STO aktivizálása után garantálja a villamos hajtás további mozdulatlanságát.

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

Számítógépes irányítástechnikai és adatgyűjtő rendszer. Szokás szerint a kifejezetten nagy méretű vagy földrajzi kiterjedésű számítógépes ICS-ekre, illetve a közvetlen automatizálási funkciók “feletti” vállalati felügyeleti szeftverekre használják.

SCR

Silicon Controlled Rectifier

vezérelt egyenirányító (ilyen a tirisztor és a triac, de a rövidítést inkább az utóbbira használják)

SDN

Software Defined Networking

Szoftverrel definiált adathálózati rendszer

SDRAM

Synchronous DRAM

JEDEC által definiált, a PC-kben általánosan használt DRAM

SDSL

Symmetric DSL

Fel- és letöltési irányban azonos sávszélességű DSL

SHA

Secure Hash Algorithm

Biztonságos hash-függvény kiszámító algoritmus, olyan eljárás, amely egy bináris jelsorozatból (pl. üzenetből) meghatározott hosszúságú bináris „kivonatot” (hash) készít. Az eljárás „egyirányú”: a hash értékből az eredeti üzenet gyakrolatilag nem állítható vissza. Az NIST által elfogadott eljárásnak több, sorszámokkal megkülönböztetett változata van, az SHA-1 a leggyakrabban használt változat. 

SIL

Safety Integrity Level

Egy biztonsági funkció által elérhető kockázatcsökkenés mértékét jelző szint-besorolás

SIM

Subscriber Identity Module

Előfizető azonosító modul

SIMD

Single Instruction Multiple Data

A párhuzamos adatfeldolgozás egyik jellegzetes eljárása, amikor sok adaton egyszerre hajtódik végre ugyanaz az utasítás.

SLS

Safely Limited Speed

Biztonságos működéshez korlátozott sebesség villamos hajtásoknál.

SMA

Surface Mount Assembly

Felületszereléses technológia

SMD

Surface Mounted Device

Felületszerelt alkatrész

SMS

Short Message Service

Eredetileg a GSM-technológia „melléktermékeként”, a jelzéscsatorna szabad kapacitását felhasználva kidolgozott rövid (max. 160 bájt) hosszúságú „tárol és továbbít” (Store and Forward) rendszerű üzenettovábbító szolgáltatás

SMT

Surface Mounting Technology

Felületszereléses alkatrészbeültetési technológia SMD-hez

SMTP    

Simple Mail Transfer Protocol

Az e-mailek interneten történő továbbításához használatos „de facto” szabvány

SNR

Signal to Noise Ratio

Jel/zaj viszony

SOA

Safe Operating Area

Biztonságos működési terület – a félvezetők áram-feszültség függvényén körülhatárolt felületdarab, amelyen belül a munkapont termikusan stabil működést eredményez

SoC

System on a Chip

Rendszercsip, olyan IC, amelyben egy teljes funkció minden kelléke megtalálható

SOIC

Small Outline IC

Kétsoros kivezetés-elrendezésű, SMT-szerelésű IC

SOS(1)

Save Our Souls

Hagyományos vészjelző kód

SOS(2)

Safe Operating Stop

Biztonságos leállás pozíciótartással, villamos hajtásoknál

SPDT

Single Pole Double Throw

Egyáramkörös váltókapcsoló vagy relékontaktus

SPI

Serial Peripheral Interface

Soros perifériainterfész, szinkron soros adatátviteli módszer, rendszereint egy panelen vagy készüléken belül használják

SPST

Single Pole Single Throw

Egyáramkörös megszakító kapcsoló vagy relékontaktus

SRAM 

Static RAM

Frissítést nem igénylő RAM

SSB

Single SideBand

Egyoldalsávos (AM) moduláció

SSD

Solid State Disk

Mozgó alkatrészt nem tartalmazó, félvezető (flash) alapú, HDD-ként kezelhető, de annál gyorsabb tömegtároló

SSL

Secure Socket Layer

Biztonságos kommunikációra alkalmas protokollréteg

SSM

Safe Speed Monitor

A biztonságos villamos hajtások egyik funkciója, amely egy előre megadott működési sebességtől való eltérésre figyelmeztet

SSOP

Shrink Small Outline Package

SOIC-hoz hasonó felépítésű, de annál sűrűbb kivezetés-elrendezésű, és kisebb méretű IC-tokozat

SS1, SS2

Safe Stop 1,2

Biztonságos leállási funkciók villamos hajtásoknál

STL

StereoLitograpy (más értelmezés szerint Standard Tessellation Language)

A Stereolitography CAD-software 3Dtestleíró nyelve, a másik értelmezés szerint „3D-testeket sokszögekre bontott felülettel leíró szabványos nyelv” (prototípuskészítő rendszerekben és 3D-printereknél használatos)

STO

Safety Torque Off

Biztonsági célú nyomaték kikapcsolás (szabadonfutás) villamos hajtásoknál

SVGA

Super VGA

800×600 képpont fizikai felbontású számítógépi megjelenítés

SWI

Software Interrupt

Programutasítással generált, de a hardvermegszakítással azonos módon kiszolgált IRQ

TC

Temperature Coefficient

Hőfoktényező, valamilyen villamos paraméter (pl. ellenállás) egységnyi hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező relatív megváltozása

TCO(1) 

True Cost of Ownership

Egy termék vagy rendszer birtoklásával és használatával járó közvetlen és közvetett költségek összege

TCO(2)

Tjänstemännens Centralorganisation (svéd)

A professzionális alkalmazottak svéd szakmai érdekszövetsége. A kiadás évszámának utolsó két számjegyével kiegészítve (pl. TCO’95) az informatikai HMI-eszközök (monitor, billentyűzet stb) a TCO által javasolt ergonómiai, munkaegészségügyi, energetikai és ökológiai minősítési rendszerének különböző „évjáratú” kiadásai

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IPprotokollrendszer szállítási rétegét megvalósító protokoll, a web és az e-mail továbbításának alapja

TCXO

Temperature Controlled CXO

Termosztátba helyezett, nagy hőmérséklet-stabilitású CXO

T-DMB

Terrestrial Digital Multimedia Broadcast

Felszíni digitális multimédia adatsugárzás (a digitális rádiószabványok egyike)

TETRA

Terrestrial Trunked Radio (korábbi elnevezése: Trans European Trunked Radio)

Professzionális mobil rádiórendszer (kormányzati rendszerek, mentők, ipar, katasztrófavédelem, közbiztonság, vasútbiztonság, fegyveres erők stb. általi alkalmazásra)

TFT

Thin Film Transistor

Vékonyréteg tranzisztor (a TFT rövidítést rendszerint TFT LCDösszefüggésben, az aktív meghajtású pixelvezérléssel működő LCD-kre használják)

TIFF

Tagged Image File Format

Színpalettát és LZW-tömörítést alkalmazó professzionális képtárolási fájlformátum

TLA 

Three Letter Abbreviatons

A „hárombetűs rövidítések” listájának hárombetűs rövidítése

TLS

Transport Layer Security

Az internetes szállítási réteg biztonságos kommunikációra alkalmas protokollja, az SSL utódja

TTFF

Time to First Fix

GPS-vevőkészülékek azon tulajdonsága, hogy a bekapcsolástól számítva mennyi idő múlva adják az első érvényes pozícióadatot

TTL (1)

Transistor Transistor Logic

 Az első igazán széles körben elterjedt, BJT-kből felépülő, integrált logikai IC-család. „Tranzisztor-tranzisztor logika”

TTL (2)

Thru The Lens

A leképező optikán keresztül megvalósított mérés (például fénymérés) fényképező kameráknál

TVS

Transient Voltage Supressor

Feszültséglökés-vágó dióda

TX

Transmit

Adás

UART

Universal Asychronous Receiver/Transmitter

Párhuzamos-soros, kétirányú átalakításra alkalmas hardver, amely a soros vonalon aszinkron módon kommunikál

UHF

Ultra High Frequency

Az ITU besorolása szerint az 0,1…1 m hullámhosszúságú, 300 MHz…3 GHz frekvenciájú elektromágneses hullámok jelölése

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

A mobiltechnológia 3. generációja (3G)

UPS

Uninterruptible Power Supply

Szünetmentes tápegység

UDI

Unified Digital Interface

DVI– és HDMI-kompatibilis, „egységesített”, olcsó digitális videointerfész

UDP 

User Datagram Protocol

Adatvesztést is megengedő, de a TCP/IP-nél gyorsabb protokoll, főként médiatovábbítási célokra

UL94

Underwriters Laboratories

Lángállósági szabvány, a részleteket lásd itt:

“UL 94, the Standard for Safety of Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances testing”

USART

Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter

Olyan UART, amit soros szinkron kommunikációra is alkalmassá tettek

USB (1)

Universal Serial Bus

Szabványos soros adatátviteli módszer

USB (2)

Upper SideBand  

Felső oldalsáv (az SSB-kommunikációnak az a változata, amelynél csak az AM-jel felső oldalsávját továbbítják

UTP

Unshielded Twisted Pair 

Nyolc vezetékből (páronként összesodort, árnyékolatlan érpárból) álló számítógéphálózati és kommunikációs kábeltípus

UV

Ultra Violet (light)

Ultraibolya (ibolyántúli) 200…400 nm közötti hullámhosszú elektromágneses sugárzás

VCO 

Voltage Controlled Oscillator

Feszültségvezérelt oszcillátor

VESA

Video Electronics Standard Association

Számítógépes grafikai megoldások szabványosítására létrejött szervezet

VFC

Voltage to Frequency Converter 

Feszültség-frekvencia konverter (feszültséggel arányos frekvenciát előállító átalakító)

VGA

Video Graphics Array

Széles körben elterjedt, 640×460 képpontos felbontású, színes, grafikus számítógépi megjelenítési eljárás

VHF    

Very High Frequency

Az ITU besorolása szerint az 1…10 m hullámhosszúságú, 30…300 MHz frekvenciájú elektromágneses hullámok jelölése

VLF

Very Low Frequency

Az ITU besorolása szerint 10…100 km hullámhosszúságú (3…30 kHz frekvenciájú) elektromágneses hullámok jelölése

VM 

Virtual Machine

Virtuális számítógép – egy teljesen szeparált számítógép funkcióit szimuláló program- és adategyüttes

VoIP

Voice over IP

Hangátvitel IP-protokollal

VPN 

Virtual Private Network

Virtuális magánhálózat, olyan titkosított hálózati kommunikációs protokoll, amely a nyilvános hálózati infrastruktúrát használja

VCXO

Voltage Controlled CXO

Feszütségvezérelt CXO

WAN

 Wide Area Network

LAN-nál nagyobb kiterjedésű számítógéphálózat

W-CDMA

Wideband CDMA

Szélessávú CDMA, A 3G-mobilkommunikációs hálózatok rádióinterfész-szabványa

WCSP

Wafer level Chip Scale Package

Olyan SMT-kialakítás, amelynél a kivezetések forraszgömbjei közvetlenül a tokozatlan csip felületén helyezkednek el, az eszköz tehát lényegében tokozatlan, ám a BGA-csipekhez hasonló technológiával szerelhető

WDT

Watch Dog Timer

Olyan számláló, amelyet egy processzoron futó program helyes programfutás esetén a számláló túlcsordulását megelőzően rendszeresen nulláz. Ha a számláló mégis túlcsordul, az annak a jele, hogy a programfutás eltér a kívánatostól. A WDT jelével ilyenkor rendszerint újraindítják a processzort.

 WIFI       

 

WLAN egyik népszerű megvalósítása

WiMAX

 

4. generációs (4G) mobilkommunikációs szabvány (2010)

WLAN

Wireless LAN

Vezetékmentes helyi hálózat

WOL

Wake on LAN

Egyes digitális vezérlők azon tulajdonsága (alrendszere), amely a kis energiafelvételű állapotban működő (alvó) rendszert hálózati hozzáférési igény esetén képes „felébreszteni”.

WPC

Wireless Power Consortium

Mágneses indukció elvén működő vezetékmentes energiaátviteli szabvány(tervezet) mobileszközök vezetékmentes töltéséhez

WWW

World Wide Web

CERN-ben kifejlesztett internet-publikációs technológia

WXGA 

Wide XGA

Az XGA-val azonos sorszámú, de széles formátumú (1280×768 fizikai felbontású) számítógépi megjelenítés

WYSIWYG

What You See Is What You Get

Olyan tartalomszerkesztési módszer, amelynél a szerkesztés közben a képernyőn látható tartalom pontosan megfelel annak, amit a program kimenetként (például nyomtatásban) szolgáltat.

XGA   

Extended Graphics Array

1024×768 képpontos fizikai felbontású számítógépi megjelenítés

XT

eXtended Technology

Az IBM PC-k továbbfejlesztett változata: 16 bites (Intel 8088) CPU, 8 bites ISA-busz, max 256k RAM, “múzeumi tárgy”

YAG

Yttrium Aluminum Garnet

Neodymiumatomok beépítésével módosított yttrium-alumínium gránátkristály, szilárdtestlézer-alapanyag

3D

Three Dimensions

Térbeli, három kiterjedésű

3G

Third Generation

Harmadik generációs mobilkommunikációs hálózat (minimális adatsebeség 200 kbit/s, hang, mobilinternet, fix vezetékmentes internet, videohívás és mobil TV), ITU IMT-2000 specifikáció

4G

Fourth Generation

Ultranagy sávszélességű mobilkommunikációs technológia (ilyen az LTE Advanced és a WiMAX is).

6LoWPAN

IPv6 over Low power Wireless Personal Area Networks

Az IPv6-protokoll megvalósítása kisteljesítményű, vezetékmentes személyi adathálózaton

 
 
 
 

Hozzászólások

hozzászólás